(Poistunut julkaisusta)

Informaatikko
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.8.2020

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.


Tule meille


informaatikon tehtävään Tutkimuksen tuki -tiimiimme


toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.


Informaatikon tehtäviin kuuluvat tutkimusaineistojen hallintaan liittyvät tehtävät. Erityisesti tehtävässä painottuvat tutkijoiden opastus ja ohjaus liittyen tutkimusaineistojen sekä niiden metatietojen hallintaan, tallentamiseen ja avaamiseen sekä tutkimusaineistojen metatietojen kuratointi yliopiston tutkimustietojärjestelmä Converiksessa. Informaatikko toimii Tutkimuksen tuki -tiimissä ja osallistuu tarvittaessa myös tiimin muihin tehtäviin.


Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, erinomaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä tutkimuksen tukeen liittyvien palvelujen tuntemusta. Eduksi katsotaan ymmärrys avoimen tieteen ilmiöistä sekä yliopistomaailman ja tutkimukseen liittyvien prosessien, erityisesti tutkimusaineistojen hallinnan, tuntemus. Tehtäväkokonaisuuden hoidossa edesauttavat hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kyky toimia aloitteellisesti yliopistoyhteisössä sekä oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen.


Tehtävässä pääset osaksi innostavaa työyhteisöä, jossa tukenasi on laaja asiantuntijoiden verkosto. Monipuolinen henkilöstökoulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden oman osaamisesi kehittämiseen. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla sinulle hyvän työterveyspalvelun ja huippuluokan liikuntapalvelut ja -edut. Voit käyttää työajastasi kaksi tuntia viikossa liikunnan harrastamiseen. Liukuva työaika ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön tukee työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.


Hakemuksia vastaanotamme 30.9.2020 saakka. Tehtävä pyritään täyttämään 1.11.2020 alkaen. Tehtävään valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 3150 - 3800 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tiedustelut: projektipäällikkö Juuso Marttila, s-posti: juuso.h.marttila@jyu.fi, puhelin: 040 805 4198, palvelupäällikkö Arto Ikonen, s-posti: arto.ikonen@jyu.fi, puhelin: 040 805 3793


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo (cv)


2) Motivaatiokirje


3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.