Informaatikko
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2019

Jyväskylän yliopiston 2 500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen. 


Avoimen tiedon keskuksessa on haettavana


informaatikon tehtävä 1.1.2020 alkaen toistaiseksi


Informaatikon tehtävänä on tiedonhankinnan ja -hallinnan opetus ja ohjaus sekä näiden kehittäminen osana yliopistopedagogista kehittämistä ja nykyaikaisia ohjauspalveluja.


Toisen tehtäväkokonaisuuden muodostavat tutkimusaineistojen hallintatehtävät, joihin kuuluvat mm. aineistonhallinnan suunnitteluun liittyvät koulutukset ja ohjaus. Informaatikko työskentelee Avoimen tiedon keskuksen opetustiimissä ja osallistuu asiakaspalveluun sekä tarvittaessa myös tiimin muihin tehtäviin.


Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, informaatiotutkimuksen aineopintoja, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä tutkimuksen tukeen liittyvien palvelujen tuntemusta.


Tehtäväkokonaisuuden hoidossa edesauttavat pedagoginen osaaminen, tutkimusprosessin tuntemus, ymmärrys avoimen tieteen ilmiöistä, kyky toimia aloitteellisesti yliopistoyhteisössä sekä oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 3192-3483 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tiedustelut: tiiminvetäjä, informaatikko Johanna Kinnunen, sähköposti johanna.t.kinnunen@jyu.fi (puh. 040-565 9696) tai toimistopäällikkö Marjut Virkkunen, sähköposti: marjut.virkkunen@jyu.fi (puh. 050 581 8354).


Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo (cv),


2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 18.11.2019 sähköisellä hakulomakkeella.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot