(Poistunut julkaisusta)

Informaatikko
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2018

Haemme Taideyliopiston kirjastoon

INFORMAATIKKOA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Valittavan henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.8.2018.

Informaatikon tehtävänä on vastata informaatiolukutaidon opettamisesta Sibelius-Akatemian opiskelijoille sekä yliopistotasoisesti aiheen pedagoginen kehittäminen sekä kirjaston viestintätehtävät. Lisäksi tutkimus- ja opetuspalvelutiimin jäsenenä tehtäviin kuuluu tutkimus- ja opetuspalveluiden kehittäminen sekä muita kirjaston palvelu- ja hallintotehtäviä esimiehen kanssa sovitulla tavalla.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot, kykyä organisoida laajoja kokonaisuuksia sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus yliopistokirjastotyöstä, informaatiolukutaidon koulutuskokemus sekä pedagogiikan ja taidealojen tuntemus (erityisesti musiikin alalla) katsotaan eduksi.

Lisäksi edellytetään sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Edellytämme erinomaisia viestintäteknisiä valmiuksia sekä sosiaalisen median välineiden hallintaa.

Tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset ja haastavat tehtävät taiteen uusimpien virtausten parissa. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen sekä joustavat työajat ja kattavan työterveyshuollon. Informaatikon ensisijainen sijoituspaikka on Musiikkitalossa, Sibelius-Akatemian kirjastoyksikössä. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 8-9 (2700-3500 eur/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen otsikolla ”Informaatikko” pyydämme lähettämään yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)uniarts.fi, viimeistään 24.4.2018 klo 15:00. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus sähköpostitse automaattivastauksena.

Tiedustelut 

Lisätietoja antaa kirjastonjohtaja Tommi Harju, puh. 040 7104243 (ti 10.4.2018 klo 11-13 ja to 19.4. klo 13-15) tai sähköpostitse tommi.harju(at)uniarts.fi

https://lib.uniarts.fi/