(Poistunut julkaisusta)

Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.8.2020

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI
on julistanut haettavaksi Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran. Virka tulee avoimeksi 1.5.2021 lukien.
Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut Suomen ev.lut. kirkon pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Ilomantsin seurakunta kirkkovaltuusto on ilmoittanut, että Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
– Yhteistyökykyä ja verkostoitumisen taitoa paikkakunnan rinnakkaistoimijoihin päin ja laajemminkin (kunta, seurakunnat, järjestöt)
– Rohkeutta johtaa seurakuntaa odotettavissa olevien muutosten keskellä (seurakunnan jäsenmäärän pieneneminen johtaa työyhteisön supistumiseen, kiinteistöjen karsimiseen ja tehtävien priorisointiin)
– Sitoutumista niin hallinnollisen kuin hengellisenkin työn saralla (pieni seurakunta edellyttää laaja-alaista työnäkyä)
– Kiinnostusta ekumeniaan (Ilomantsissa on pitkät perinteet tiiviistä yhteistyöstä erityisesti ortodoksisen seurakunnan mutta myös helluntai- ja vapaaseurakunnan kanssa)

Hakuaika alkaa 20.8.2020 ja hakuaika päättyy 18.9.2020 klo 15.00.

Haastattelu järjestetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 8.10.2020. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.
Virkaa haetaan KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antavat kirkkoherra Seppo Kuosmanen: puh. 040 5161 383 tai seppo.kuosmanen(at)evl.fi; kirkkovaltuuston pj. Sirkka Konttinen: puh. 050 3649 805; talouspäällikkö Hilkka Hiltunen: puh. 040 5295 391 tai hilkka.hiltunen(at)evl.fi

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.