(Poistunut julkaisusta)

Ikääntyneiden palveluohjaaja, sijaisuus
Espoon kaupunki, Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme ikääntyneiden palveluohjaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen. Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin on koottu saman organisaation alle Espoon parissa tehtävä neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityö sekä palveluihin liittyvä päätöksenteko. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Yksikön tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että alueen kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. Yksikössä työskentelee n. 80 henkilöä. Ikääntyneiden palveluohjaajat kuuluvat yksikössä Yleisen palveluohjauksen tiimiin. Tiimissä työskentelee asiakkuuspäällikkö, 11 ikääntyneiden palveluohjaajaa, 3 asiakasvastaavaa ja ravitsemusterapeutti. Espoon kaupungin vanhustenpalveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Ikääntyneiden palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden monipuolinen ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi, kotiin tehtävät arviointikäynnit, palveluohjaus, hoito-ja palvelusuunnitelman laatiminen ja palveluiden järjestäminen ja toteutumisen varmistaminen, sekä palvelupäätösten valmistelu. Yhteistyö asiakkaan, asiakkaan läheisten, asiakasta hoitavien tahojen ja eri palveluntuottajien kanssa on tärkeää tehtäväaluetta.

Suurena työnantajana Espoon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen lukuisia etuja esim. apua asunnon hankinnassa, työsuhdematkalippuedun joukkoliikenteeseen, säännöllistä ja monipuolista koulutusta sekä runsaasti työnantajan tukemia harrastusmahdollisuuksia.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori

Työaika: Yleistyöaika 38 h 45 min/viikko

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali -ja terveysalanammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään: Toiminta-alueen hyvää tuntemusta, kokemusta palvelutarpeen arvioinnista ja palveluohjauksesta sekä kykyä toimia moniammatillisessa verkostossa.

Arvostamme: Koordinointikykyä, molempien kotimaisten kielten taitoa ja atk-osaamista. Työn sujumisen kannalta ajokortti on eduksi.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Karvasmäentie 6, 02740, Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Seniorineuvonta ja palveluohjaus