(Poistunut julkaisusta)

Iisalmen seurakunnan kirkkoherra
Iisalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.12.2018

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI
on julistanut haettavaksi Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Virka tulee avoimeksi 1.1.2019 lukien.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Iisalmen seurakunta seurakuntaneuvosto on ilmoittanut, että Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
- Hyvät vuorovaikutus- ja esimiestaidot, työyhteisöjohtaminen ja pitkäjänteinen seurakunnan kehittäminen.
- Sitoutuminen Iisalmen seurakunnan strategiaan ja yhteistyöhön Ylä-Savon seurakuntayhtymän sisällä ja eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa.
- Seurakunnan hengellinen johtaminen ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen.
- Talouden ja toimintaympäristön muutoksen hallinta.

Hakuaika päättyy 18.1.2019 klo 15.00.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio
.
Lisätietoja virasta antavat seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti: puh. 0440 195 204 tai papi(at)meili.fi sekä hallintojohtaja Katariina Bergbacka: puh. 044 7335 211 tai katariina.bergbacka(at)evl.fi .
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.