II kappalainen (hallintokappalainen), Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021

Hallintokappalaisen tehtäviin kuuluvat seurakuntatyön kehittäminen
tuomiorovastin tukena sekä monipuolista teologista ja hallinnollista
asiantuntemusta edellyttävien asioiden suunnittelu, valmistelu ja
toteuttaminen yhdessä tuomiorovastin kanssa. Hallintokappalainen toimii
tarvittaessa kirkkoherran sijaisena. Hallintokappalaiselle kuuluvat
kirkkoherranviraston toiminnasta vastaaminen sekä seurakuntapastoreiden ja
kirkkoherranviraston toimistosihteerien esimiestehtävät. Muiden seurakunnan
pappien tavoin hän osallistuu myös yleisen seurakuntatyön tehtäviin.
Hallintokappalainen on johtoryhmän jäsen. Hallintokappalaisen virkapaikka on
Mikkelin seurakuntakeskuksessa.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Eduksi luetaan
esimieskoulutus tai -kokemus.

Odotamme virkaan valittavalta hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja,
seurakunnan hallinnon hyvää tuntemusta, kehittävää työotetta, hyviä
tietoteknisiä taitoja sekä valmiutta toimia yllättävissä tilanteissa ja paineen
alla. Rekrytoinnissa käytetään soveltuvuusarviointia.

Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen
(vaativuusryhmä 603, lisäksi vaativuusosa). Peruspalkan (3.839 €) lisäksi
maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän työkokemukseen perustuvaa
kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Virka täytetään 1.9.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on
ennen viran vastaanottamista esitettävä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää
9.3.2021 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-järjestelmän kautta.

Alustava aikataulu: haastatteluun valituille ilmoitetaan viikolla 10, haastattelut 25.3.2021, soveltuvuusarvioinnit viikolla 13. Kirkkovaltuusto suorittaa
kappalaisen vaalin 4.5.2021. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa
virkamääräyksen 22.6.2021.

Lisätietoja antaa tuomiorovasti Arja Huuskonen, 0400 143 301 tai
arja.huuskonen@evl.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1420005
  • Tehtäväalue:
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Mikkeli, Etelä-Savo, Mikkeli