(Poistunut julkaisusta)

ICT-päällikkö
Kansallisarkisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Kansallisarkistossa on haettavana ICT-päällikön virka. ICT-päällikkö johtaa tiimiä, joka vastaa Kansallisarkiston ICT-infrastruktuurista, perustietotekniikasta ja käyttäjien lähituesta. ICT-päällikkö vastaa myös kumppanuusyhteistyöstä, josta valtaosa tapahtuu Valtorin ja CSC:n kanssa.
ICT-päällikkö vastaa ICT:n sopimusten hallinnasta, budjetoinnista ja kustannusseurannasta, riskienhallinnasta ja tietoturvasta vastuualueellaan.
ICT-päällikön tehtäviin kuuluu tiimin päivittäisen työn organisointi sekä toiminnan kehittäminen. ICT:tä kehitetään yhteistyössä organisaation sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Kyse on palvelutehtävästä, jossa asiakkaana on koko Kansallisarkiston organisaatio.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulutututkintoa, vahvaa ICT-alan asiantuntemusta sekä kokemusta esimiestyöstä. Arvostamme kokemusta sopimusten hallinnasta, riskienhallinnasta ja tietoturvasta. Tehtävään valittavalta odotetaan kykyä hallita kokonaisuuksia sekä itsenäistä toimintakykyä mukaan luettuna tarttuminen käytännön tehtäviin niin vaatiessa. Tehtävän hoitaminen edellyttää esiintymistä ja viestintää ymmärrettävästi erilaisille sidosryhmille.
Eduksi katsotaan kokemus organisaation sisäisten palveluiden johtamisesta ja valtionhallinnon toimintaympäristön tuntemisesta sekä kokemusta monitoimittajaympäristössä toimimisesta sekä talousosaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä suomen ja englannin kielen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy viraston palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa 3412,41 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveensa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän sijoituspaikka: Helsinki
Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.