(Poistunut julkaisusta)

ICT-pääarkkitehti
Fintraffic

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.12.2020

Olemme nyt Fintraffic

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Air Navigation Services Finland Oy, Finrail Oy, Vessel Traffic Services Finland Oy ja Intelligent Traffic Management Finland Oy) nimet muuttuvat 1.1.2021 alkaen. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.

 

Traffic Management Finlandin visio on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Lisäksi tavoitteenamme on luoda pysyvä tietoalusta liikenteen ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia.

Haemme ICT-pääarkkitehtiä kehittyvään konserniimme rakentamaan uusia, edistyksellisiä IT-ratkaisuja! Tehtävässä suunnittelet yhtiön ICT-arkkitehtuuria ja tiedonhallintaan liittyviä prosesseja. Vastaat tiedonhallinnan tueksi tarvittavien tietojärjestelmäratkaisujen ja -palvelujen määrittelystä, hankinnoista ja kehittämisestä. Lisäksi osallistut myös muihin tietojärjestelmäkehitysprojekteihin ICT-asiantuntijan roolissa.

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta ICT-prosessien osaamista ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmien ymmärrystä. Arvostamme myös järjestelmäintegraatioihin, tietoliikenteeseen ja tietovarastointiin liittyvää osaamista. Edellytämme korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (esimerkiksi tietojenkäsittely) sekä tehtävään soveltuvaa työkokemusta esimerkiksi tietojärjestelmien vaatimusmäärittely- ja käyttöönottoprojekteista tai kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisesta.

Työskentelet tiiviissä yhteistyössä eri liikennemuotojen tytäryhtiöiden ja muiden tukipalvelujen kanssa, joten tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaista yhteistyökykyä sekä sujuvaa suullista ja kirjallista viestintää suomeksi. Kokemus projektityöstä ja projektinhallintamenetelmistä on tehtävässä eduksi. Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen vaatii samanaikaisesti sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia että tarkkuutta yksityiskohtien kanssa. Muita tehtävässä hyödyllisiä vahvuuksia ovat analyyttisyys, systemaattinen työskentelytapa ja looginen päättelykyky. Kokemus liikenteen/logistiikan toimialasta, julkishallintojen hankinnoista ja Microsoft M365-alustasta ovat eduksi.

Tarjoamme Sinulle

Emme odota sinun hallitsevan sataprosenttisesti kaikkea edellä mainittua, vaan tarjoamme mahdollisuuden kasvaa ja kehittää osaamistasi osana ketterää tiimiä, jossa tällä hetkellä työskentelee seitsemän asiantuntijaa. Lopullinen tehtävänkuva tarkentuu osaamisprofiilisi ja henkilökohtaisten kehittymistavoitteidesi perusteella. Tässä työssä pääset perehtymään suomalaisen liikenteen, edistyneiden teknologioiden, tietohallinnon prosessien, tietojärjestelmien ja datan syvimpään ytimeen. Työsi tavoitteena on edistää tietojärjestelmien tehokkuutta sekä luoda entistä parempaa yhteisymmärrystä ja kokonaiskuvaa eri liiketoimintaprosessien käsittelemästä tiedosta.

Lisätiedot

Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala, p. 0407725355, janne.lautanala@tmfg.fi.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi.


Ota yhteyttä:

Puhelin: 029 450 7000 Sijainti: Palkkatilanportti 1, Helsinki