(Poistunut julkaisusta)

ICT-INFRASTRUKTUURIPALVELUIDEN OHJELMISTOKEHITTÄJÄ
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

ICT-INFRASTRUKTUURIPALVELUIDEN OHJELMISTOKEHITTÄJÄ

Suojelupoliisissa on avoinna viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan virka. Järjestelmäasiantuntija toimii ICT-infrastruktuuripalveluiden ohjelmistokehittäjänä. Viran sijoituspaikka on Suojelupoliisin sisäisten palveluiden yksikön tietohallintotiimi ja järjestelmäasiantuntija toimii aktiivisessa yhteistyössä Suojelupoliisin käynnissä olevien kehityshankkeiden kanssa.

ICT-infrastruktuuripalveluiden ohjelmistokehittäjä vastaa ensisijaisesti Suojelupoliisin ulkoisten tietovirtojen hallintaratkaisun ja sisäisen käytönhallintaratkaisun ohjelmistojen teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja dokumentaatiosta. Lisäksi hän vastaa työssä tarvittavien lähdekoodien ja ohjelmistokirjastojen ylläpidosta yhteistyössä ratkaisuja tuottavien tahojen kanssa. Hän toimii myös vastuulleen kuuluvien ratkaisuiden osalta tuotannon ylläpito- ja valvontatehtävissä sekä hoitaa ja koordinoi niiden tuotantoon siirtoihin liittyviä tehtäviä yhteistyössä ratkaisuja tuottavien tahojen kanssa.

Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Odotamme tehtävään soveltuvaa tutkintoa ja työkokemusta integraatio- ja käytönhallintaratkaisuiden ohjelmistokehitystehtävistä sekä laaja-alaista teknologiaymmärrystä ja aiempaa käyttö- tai kehityskokemusta seuraavista tai vastaavista teknologioista:

 • Java-ohjelmistokehitys ja Linux-käyttöjärjestelmäosaaminen
 • Apache ServiceMix, Mule ESB, WSO2 ESB ja Apache Synapse
 • AngularJS, Wicket, Bootstrap ja CSS
 • Spring Framework, Java ORM/JPA ja RDBMS
 • Ansible, Chef ja Puppet

Tehtävässä katsotaan eduksi aiempi kokemus integraatioväyläratkaisuiden ja käyttövaltuuksien hallintajärjestelmien kehitystehtävistä ja kyseinen kokemus katsotaan erityiseksi eduksi, jos se on hankittu korkean turvallisuustason ympäristössä. Lisäksi edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Edellä kerrottujen lisäksi odotamme sinulta erityisesti vastuullasi olevien ratkaisujen osalta hyvää tuntemusta seuraavista tai niihin läheisesti rinnastettavista normeista ja hyvistä käytännöistä:

 • Valtionvarainministeriön, sisäministeriön ja viestintäviraston antamat ohjeet ja määräykset tietoturvallisuudesta ja sen hallinnasta, erityisesti
  • Kansallinen tietoturvallisuuden auditointikriteeristö (KATAKRI) ja sen arviointiohjeet,
  • Valtionhallinnon tietoturvallisuuden hallintaohjeet (VAHTI),
  • Viestintäviraston NCSA- ja CERT-toimintojen julkaisemat ohjeet

Tehtävään liittyy toimenkuvaa tukeva koulutus Suojelupoliisin ratkaisuihin ja menetelmiin.

Suojelupoliisin virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen ja hänestä tehdään laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan päättymistä työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on suoritettu aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Tehtävän peruspalkka vaativuustasolla 40.15 on 3627.58 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan palkkausjärjestelmän mukaisesti henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa, joka on 10 - 46 % peruspalkasta.

Virka pyritään täyttämään 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. Suojelupoliisissa sinulla on mahdollisuus kulkea mielenkiintoista ja haastavaa urapolkua.

Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivilta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen, puh. 0295 480 131

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisen järjestelmän kautta ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa Suojelupoliisin kirjaamon osoitteella Suojelupoliisi, PL 151, 00121 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.