(Poistunut julkaisusta)

ICT-erityisasiantuntija, tietoliikenne
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.5.2018

Työavain 1-74-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 21.05.2018 kello 15:45
Tietohallinto, Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Haemme Espoon kaupungin tietohallintoon ICT-erityisasiantuntijaa vastaamaan tietoliikennepalveluista. Espoossa on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja kaupungin ja kuntalaisten tarpeisiin.

ICT-erityisasiantuntija suunnittelee, hallitsee ja kehittää vastuualueensa toimintoja IT-palvelutuotannossa. Hän osallistuu myös koko yksikön toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.

ICT-erityisasiantuntijoista koostuvan tietoliikennetiimin vastuualueita ovat:

 • Fyysinen ja looginen runko- ja kuituverkko
 • LAN & WLAN sekä muut lähiverkkoteknologiat
 • Palomuurit ja sisällön suodatus
 • VPN- ja etäyhteysratkaisut
 • IP-osoitteiden hallinta
 • Reititys ja Internet
 • Pilvipalveluiden tietoliikenne
 • Kuormantasaus
 • Puhepalvelut
 • Virtualisointiratkaisut
 • Saatavuudenhallinta
 • Pääsynhallinta
 • Lokituspalvelu
 • Varmennepalvelu

ICT-erityisasiantuntijan keskeisiä tehtäviä ovat:

 • Oman vastuualueen tuloksellinen ja laadukas kehittäminen
 • Operatiivisen tason toimittajahallinta tietohallinnon palveluhallintamallin mukaisesti
 • Osallistuminen arkkitehtuuri- ja teknologiakehittämiseen
 • Osallistuminen kaupungin toimialojen palvelukehitykseen ja konseptointiin toimialayhteistyön tukena
 • Kilpailutusten ja hankintojen substanssivaatimukset
 • Oman vastuualueen budjetointiin ja taloushallintaan osallistuminen
 • Osallistuminen yhteistoiminnan ja työilmapiirin kehittämiseen
 • Oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen

Espoossa IT-palvelutuotannon ja -kehityksen tavoitteena on siirtyä laajemmin pilviratkaisuihin ja palvella entistä monipuolisemmin kaupungin toimialojen tarpeita mm. verkko- ja mobiilipalvelukehityksen alueella.

Tietoliikenneympäristömme koostuu omista ja vuokratuista kuiduista, satoja toimipisteitä kattavasta WAN-, LAN- ja WLAN-verkoista sekä useista palomuureista ja Internet-yhteyksistä. Verkon aktiivilaitteita on tuhansia.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin tietohallintoyksikössä, monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa. Espoo toimii kaupunkien tietoliikennepalvelukehityksen kärjessä ja meillä pääset työskentelemään myös uusimpien teknologioiden parissa.

Lisäksi tarjoamme Espoon edut kuten työmatkalippuedun, maksuttoman uinnin sekä Sportti- ja kulttuuripassin. Espoo tukee myös mm. omalla ajalla tapahtuvaa kouluttautumista.

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva vanha opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään :

 • Teknistä kokemusta ja näyttöä tietoliikennepalveluista ja -ympäristöistä.
 • Kokemusta kokonaisvastuullisena IT-asiantuntijana ja IT-projektivastuullisena toimimisesta, esim. IT-asiantuntija, infra-asiantuntija, IT-projektipäällikkö tai järjestelmäpäällikkötehtävä tietohallinnossa tai IT-palvelutoimittajalla.
 • Perustuntemusta IT-palvelunhallinnasta, -toimittajahallinnasta, -arkkitehtuuri ja -teknologiahallinnasta, -projektitoiminnasta sekä -hankinnoista ja -sopimuksista.
 • Sujuvia tekstintuottamistaitoja liittyen IT-toiminnan dokumentaatioihin (mm. tekninen dokumentaatio, raportointi, sopimukset, hankinta- ja projektidokumentaatio, investointiesitykset, perustelumuistiot) ja eri yhteistyöfoorumeille suunnattuihin esityksiin.
 • Sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä suullisia ilmaisutaitoja.
 • Riittävää englannin kielen hallintaa.

 Arvostamme :

 • Vähintään AMK-tasoinen ICT-alan koulutustausta painottuen infra-alueeseen.
 • Laajat näytöt tietotyö-, IT-laitehallinnan- ja loppukäyttäjäpalveluiden. teknologiahallinnasta (em. viiden pääosaamisalueen lisäksi).
 • Kilpailutuskokemus ja julkisten hankintojen tuntemus.
 • Kehitysorientoitunut ja ratkaisukeskeinen asenne.
 • Tuloshakuinen ja määrätietoinen työskentelyote.
 • Paineensieto- ja sopeutumiskyky muuttuviin tilanteisiin.
 • Palveluhenkisuus ja asiakaskeskeinen lähestymistapa. 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 3796,98-4100,74 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Tietoliikennepäällikkö Olli-Matti Kärkkäinen
040 551 9927
etunimi.sukunimi@espoo.fi