(Poistunut julkaisusta)

ICT-erityisasiantuntija, juniorimalli
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Juniorimalli on Espoon kaupungin malli vastavalmistuneiden tai opiskelujen loppuvaiheessa olevien nuorten rekrytoimiseksi kaupungin palvelukseen. Espoon toimialat ja keskushallinto voivat palkata juniorimallin mukaisesti nuoria vastavalmistuneita tai valmistumisvaiheessa olevia nuoria projektiluontoisiin määräaikaisiin tehtäviin.

Espoon kaupungin konsernihallintoon kuuluvan tietohallinnon tuen ja kehittämisen ICT-erityisasiantuntijan tehtävissä pääset taloushallinnon rutiinitehtävien lisäksi suunnittelemaan ja kehittämään tietohallintomme IT-taloushallintaa sekä siihen liittyviä toimintamalleja, prosesseja, tietojärjestelmiä ja työkaluja.

Päävastuina ovat IT-taloushallinnan rutiinitehtävät sekä suunnittelu- ja kehitystehtävät sisältäen
- taloushallinnon rutiinit (mm. laskutus, tekninen kustannusten
kohdistaminen, talousraportointi)
- prosessi-, järjestelmä- ja työkalukehityksen sekä prosessien
automaatioasteen kasvattamisen IT-taloushallinnan alueella
- tietohallinnon sisäisen kouluttamisen ja ohjeistamisen IT-
taloushallinnon alueella

Tuotat ja analysoit taloustietoa proaktiivisesti toimintamme tarpeisiin yksikkörajat ylittäen. Osaat kyseenalaistaa ja hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Olet aikaansaava ja kiinnostunut kehittämään ICT-toimintaa taloushallinnon näkökulmasta. Toimit tiiviissä yhteistyössä tietohallinnon asiantuntijoiden ja kaupungin taloussidosryhmien kanssa, mikä vaatii sujuvaa ja rakentavaa yhteistoimintaa.

Kelpoisuusvaatimukset: vastavalmistunut tai valmistumisvaiheessa oleva soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto

Tehtävässä edellytetään:
- taloushallinnon koulutustaustaa
- näyttöjä onnistuneesti läpiviedystä kehitysprojektista
- sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kirjallisia että suullisia ilmaisutaitoja
- riittävää englannin kielen hallintaa

Arvostamme:
- näyttöjä raporttien ja työkalujen suunnittelusta ja toteutuksista
- kiinnostusta ja valmiutta oppia uutta sovellusrobotiikan alueella
- palveluhenkistä, kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- paineensieto- ja sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin

Työpaikan nimi: Espoon kaupungin Tietohallinto

Työaika: 36 h 45 min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus