ICT-erityisasiantuntija, ICT-taloushallinta
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2021

Onko sinulla kiinnostusta, innostusta sekä kokemusta taloushallinnasta sekä sen kehittämisestä? Haluatko soveltaa osaamistasi ICT-palveluiden ja tietohallinto-organisaation taloushallintaan ja -analytiikkaan? Lisäksi pidät numeroista, looginen päättelykykysi on vahva, olet palveluhenkinen ja haluat kehittää omaa ja organisaatiosi toimintaa. Jos tunnistat itsesi näistä, niin tämä tehtävä voisi olla sinulle täydellinen! Etsimme Espoon kaupungin tietohallinnolle uutta ICT-talousosaajaa, jossa tehtävänkuva koostuu ICT-taloushallinnan ja -analytiikan perustehtävien lisäksi myös toimintamallien, prosessien ja työkalujen kehittämistä tietohallinnon käyttöön. Tässä tehtävässä sinulta odotetaan, että tartut asioihin nopealla tahdilla, sinulla on itsenäiset ja oma-aloitteiset työskentelytavat ja haluat oppia lisää IT-toiminnasta ja -palvelukehityksestä.

Sinulta odotamme taloushallinnon tehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa (kuten tradenomi) tai aikaisempaa opistotasoista tutkintoa sekä vähintään muutaman vuoden kokemusta taloushallinnasta. Osaat työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä ja kommunikoida luontevasti eri sidosryhmien kanssa. Työotteeltasi olet huolellinen, analyyttinen ja vastuullinen. Sinulle sopii sekä toistuvat perustehtävät että kehitystehtävät ja -projektit. Erilaiset taloushallinnon järjestelmät ovat sinulle tuttuja, ja koet myös Excelin monipuolisen hyödyntämisen, talousdatan analysoinnin ja visualisoinnin itsellesi mieluisiksi tehtäviksi.

ICT-erityisasiantuntijana päävastuinasi ovat tietohallinto-organisaation IT-taloushallinnan vaativat suunnittelu-, analysointi- ja kehitystehtävät sisältäen
- budjetti- ja tuotelaskentahallinnan (suunnittelu, seuranta, kustannusten sisäisen kohdistaminen, ulkoisen ja sisäisen laskennan näkökulmat)
- talouden perusraportoinnin ja ennustetehtäviä
- raportoinnin kehittämistä, datan analysointia ja yhdistämistä eri tietoläheistä sekä datan visualisointia
- prosessi-, järjestelmä- ja työkalukehitystä IT-taloushallinnan alueella
- prosessien automaatioasteen kasvattamisen IT-taloushallinnan alueella
- tietohallinnon sisäisen kouluttamisen ja ohjeistamisen IT-taloushallinnon alueella
- vastuualueesi taloushallinnan prosessien sujuvan toteutumisen varmistaminen

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Tietohallinto
Työaika: 36 h 15 min viikossa
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
- taloushallinnon osaamista ja kokemusta
- kokemusta analysoidun tiedon tuottamisesta ja päätöksentekoa tukevien analyysien laadinnasta
- kykyä itsenäiseen tiedon hankkimiseen ja arvioimiseen, oma-aloitteisuutta, erinomaisia ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
- IT-toimialan perustuntemusta (hankintojen ja sopimusten logiikka, palvelutarjoamat, perustuntemus markkinasta ja hinnoittelulogiikoista) tai kiinnostusta perehtyä IT-toimialaan
- näyttöjä onnistuneesti läpiviedyistä kehitysprojekteista sekä prosessikehityksestä ja -automaatioista vastuutehtävissä
- näyttöjä monipuolisesta taloushallinta- ja analytiikkatyökalujen hallinnasta
- sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus-, neuvottelutaitoja sekä kirjallisia että suullisia ilmaisutaitoja suomeksi
- riittävää englannin kielen hallintaa

Arvostamme:
- kokemusta julkisrahoitteisten hankkeiden periaatteista ja talouden raportoinnista
- näyttöjä vaativien raporttien ja työkalujen teknisestä suunnittelusta ja toteutuksista
- palveluhenkistä, kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- paineensieto- ja sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin

Espoon kaupungin Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot