(Poistunut julkaisusta)

ICT-asiantuntija
Viestintävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2018

Haemme vahvistusta tietohallinnon porukkaamme, koska Viestintävirasto on yhdistymässä 1.1.2019 toimintansa aloittavaan Liikenne- ja viestintävirastoon, mikä tuo uusia tehtäviä tietohallintoon. Uudessa virastossa tulee työskentelemään noin 900 henkilöä.

ICT-asiantuntijana toimit osana asiantuntevaa ryhmäämme, joka vastaa verkon ja tietojärjestelmien suunnittelusta, kehityksestä ja ylläpidosta. Työkenttämme on teknisesti monimuotoinen ja asemamme kansallisena tietoturvaviranomaisena asettaa omat vaatimuksensa turvallisuudesta huolehtimiselle. 

Tehtävän painotuksesta riippumatta meistä jokaisen on pysyttävä kärryillä koko tehtäväkenttämme kehityksestä, minkä takia kehitämme osaamistamme koko ajan niin kouluttautumalla kuin jakamalla osaamistamme toisillemme. Ylläpidämme itse järjestelmiämme, joten pääset soveltamaan osaamistasi käytännön työssä.
Pohdimme ja teemme töitä paljon yhdessä ja meillä on porukassa hyvä henki. 

Tehtävänäsi on vastata yhdestä tai useammasta alla luetellusta vastuualueesta: 

 • Sähköpostijärjestelmien ylläpito
 • Verkonhallinta ja kehittäminen
 • Palvelimet ja hallinnan automatisointi 
 • Palomuurihallinta
 • Virtualisointi (palvelimet, verkot ja tallennus)
 • Projektien vetäminen
 • Substanssisovellusten kehittäminen ja ylläpito yhdessä toimittajien kanssa
 • Tallennus- ja varmistusjärjestelmät.

Tehtävien tarkempi painotus sovitaan valittujen henkilöiden osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Etsimme optimaalista osaamisyhdistelmää koko tiimimme osaaminen huomioiden.

Odotamme sinulta 

 • Vähintään ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ICT-alalta tai vastaavia tietoja ja taitoja
 • Osaamista yhdestä tai useammasta edellä mainituista tehtävän vastuualueista
 • Hyvää yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta 
 • Kykyä ja halua oppia uusia asioita ja katsoa laatikon ulkopuolelle
 • Sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa  
 • Erinomaista suomen, hyvää englannin ja riittävää ruotsin kielen taitoa. 

Arvostamme kokemusta ketteristä projektimenetelmistä (esim. Scrum), IP-verkoista ja virtuaaliympäristöistä sekä ammattitaitoa kuvaavia sertifiointeja. Lisäksi arvostamme kokemusta turvallisuusviranomaisten järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Palkkaus määräytyy vaativuusluokan H (4026,98 €/kk) mukaan. Lisäksi maksamme henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa lisää enimmillään 38 % peruspalkasta. Virat ovat vakinaisia, viraston yhteisiä ja sijoitettu Tietohallinto-toimialalle.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Virkaan valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen (Valtion virkamieslaki 7§).

Lisätietoja tehtävästä antavat Infra-yksikön päällikkö Mikko Väyrynen, p. 0295 390 513, Sovelluspalvelut-ryhmän päällikkö Jani Perkkiö, p. 0295 390 607 ja tietohallintojohtaja Ari-Pekka Neuvonen, p. 0295 390 603.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.

Tallenna hakemuksesi 15.11.2018 klo 16.15 mennessä valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 31-211-2018). Voit myös toimittaa hakemuksesi meille osoitteella Viestintävirasto, Kirjaamo, PL 313 (Erik Palménin aukio 1), 00561 Helsinki. Merkitse kuoreen tunnus "ICT-asiantuntijat, ID 31-211-2018". Hakemuksia ei palauteta.

Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana, mutta ne ovat pääsääntöisesti viikoilla 47 - 48. Palvelussuhteen alussa on koeaika, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta. 

Lisää tietoa Viestintävirastosta:

Meillä on kehittämistä ja kehittymistä tukeva kulttuuri. Panostamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Joustava työaika ja etätyö helpottavat työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä. Lisäksi meillä on käytössämme mm. työmatkaetu, kulttuuri- ja liikuntaetu, kuntosali, ohjattua liikuntaa sekä kattava työterveyshuolto.

Lisää tietoa Viestintävirastosta löytyy verkkosivuiltamme www.viestintavirasto.fi .