(Poistunut julkaisusta)

ICT-asiantuntija / ICT-sakkunnig
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2018

ICT-asiantuntija

Tehtävän kuvaus

Asiantuntijan ensisijainen tehtävä on osallistua Liikenneviraston tuotantoympäristöjen ylläpidon ohjaukseen ja valvontaan sekä jatkuvuuden varmistamiseen muutoksessa. Tehtävän sisältöä tarkennetaan henkilön osaamisen ja soveltuvuuden mukaan.

Pääasialliset tehtäväkokonaisuudet:

 • Tuotantopäällikön avustaminen
 • ICT – tuotantoympäristöjen hallintatehtävät
 • ICT –toimittajien työohjaus ja -valvonta
 • Tietohallinnon toimintamallien kehittäminen
 • Dokumentaation ylläpidon koordinointi ja kehittäminen
 • Projektitehtävät
 • ICT – koulutustehtävät
 • Muut henkilön osaamisen mukaan sovittavat työtehtävät.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävässä tarvittavat tiedot ja taidot, niiden syvyys ja laaja-alaisuus

 • Vahva ICT-perusosaaminen
 • Vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Kokemusta ICT-projekteista ja ICT –hallintomallin kehittämisestä
 • Kokemusta tuotantoympäristöjen dokumentaation ylläpidosta ja kehittämisestä
 • Hyvä kirjallinen ja suullinen esitystaito
 • Tehtävään soveltuva tietotekninen koulutus (valmistunut tai opintojen loppuvaiheessa olevat AMK).

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2018
Määräaikainen, päättyy: 30.6.2019
Projektiluontoinen työ.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.9.2018 16:15
ID:  31-150-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Esko Hätälä
Yksikön päällikkö
040 744 2751
esko.hatala@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

tai

Liikennevirasto, Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, PL 20
65100 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/6121/01.01.01/2018

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

ICT-sakkunnig

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Den sakkunnigas främsta uppgift är att delta i arbetet med att styra och övervaka upprätthållandet av Trafikverkets produktionsmiljöer samt att säkerställa en kontinuitet vid förändringar. Arbetsuppgifterna anpassas enligt personens kunskaper och lämplighet.

I de huvudsakliga uppgiftshelheterna ingår att:

 • assistera produktionschefen
 • sköta förvaltningen av ICT-produktionsmiljöerna
 • handleda och övervaka ICT-leverantörerna
 • utveckla verksamhetsmodeller för informationsförvaltningen
 • koordinera och utveckla upprätthållandet av dokumentation
 • sköta projektuppgifter
 • sköta ICT-utbildningsuppgifter
 • sköta andra arbetsuppgifter som anpassas efter personens kunnande.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Omfattningen av de kunskaper och färdigheter som krävs för uppgiften:

 • Utmärkta ICT-baskunskaper
 • Utmärkt samarbets- och interaktionsförmåga
 • Erfarenhet av ICT-projekt och att utveckla ICT-förvaltningsmodeller
 • Erfarenhet av att upprätthålla och utveckla dokumentation om produktionsmiljöer
 • God skriftlig och muntlig framställningsförmåga
 • För uppgiften lämplig datateknisk utbildning (utexaminerad från YH eller i slutskedet av studierna).

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning:  Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.10.2018
Tidsbegränsad till: 30.6.2019
Projektbaserat arbete.

Ansökan

Ansök senast: 18.9.2018 16:15
Referensnummer: 31-150-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet behöver bara en CV bifogas. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Esko Hätälä
Enhetschef
040 744 2751
esko.hatala@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

eller

Liikennevirasto, Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, PL 20
65100 Vaasa

Övrigt

LIVI/6121/01.01.01/2018

Vid tillsättandet av tjänsten genomförs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är tre månader.