(Poistunut julkaisusta)

ICT-asiantuntija (analytiikan järjestelmäpäällikkö)
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Tehtävän kuvaus

Suunnitteletko, ohjaatko ja seuraatko mielelläsi asiantuntijoiden työtä, samalla itse osallistuen?

Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa?

Tunnetko halua kehittää analytiikan toimintatapoja, menetelmiä ja työvälineitä?

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:

• osallistut analytiikkaan ja raportointiin liittyvien palvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon pääosin Microsoftin teknologioin
• vastaat raportointi- ja analytiikkatyökalujen käytettävyydestä, työkalujen tuesta liiketoimintayksiköiden käyttäjille sekä raportointi-infrastruktuurin suunnittelusta ja ylläpidosta 
• vastaat analytiikan palvelinympäristön sovellushallinnasta, toimien yhteistyössä raportoinnin vastuuhenkilöiden, erityisesti analyytikkojen, kanssa
• vastaat toteutettujen ratkaisujen kuvaamisesta ja mallintamisesta Verohallinnon ja yksikön periaatteiden mukaisesti
• suunnittelet, ohjaat, ja seuraat analytiikan tukiryhmän ict-asiantuntijoiden sekä ict-toimittajien tehtäviä myös ryhmätasolla
• seuraat ja kehität aktiivisesti ryhmän toimintatapoja ja työvälineistöä yhdessä ryhmän kanssa

Työviikkosi voivat koostua seuraavanlaisista tehtävistä:

• analytiikan tuen päivittäistoiminnasta huolehtiminen
• erilaisten pyyntöjen käsittely (käyttövaltuudet, lisenssit, tekniset ympäristöasiat)
• analytiikan käyttöympäristön seuranta, virhetilanteiden tutkiminen ja toimenpiteiden suunnittelu
• projektityö, analytiikan käyttöympäristö- ja kantarakenteiden sekä liittymien suunnittelu yhdessä ulkoisen toimittajan kanssa

Kun työskentelet Verohallinnossa ICT-asiantuntijan tehtävässä, pääset vaikuttamaan siihen, että verotuksessa on käytössä ajantasaiset ja laadukkaat tiedot.

Alkamisaika

1.10.2019 tai sopimuksen mukaan

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• Työkokemusta ict-asiantuntijoiden työn ohjaamisesta
• Yleinen MS SQL Server kantaosaaminen sekä osaamista Microsoftin BI -työkaluista (SSIS, SSRS, SSAS, Power BI), Visual Studiosta sekä perusymmärrystä tietovarastoinnista
• Versionhallintaosaamista ja ohjelmistojen elinkaaren hallintaosaamista
• Tietojärjestelmien määrittely- ja dokumentointiosaamista
• Hyviä ilmaisu-, yhteistyö- ja kommunikointitaitoja
• Halua ja kykyä ymmärtää asiakaslähtöisesti liiketoiminnan tarpeita ja suunnitella sekä toteuttaa niitä tukevia IT-ratkaisuja
• Halua työskennellä vaativassa asiakasrajapinnassa, erityisesti yhteistyössä analyytikkojen kanssa
• Kokemusta raportoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä
• Kokemusta toimintatapojen, menetelmien ja työvälineiden kehittämisestä
• Valmiutta työskennellä englannin kielellä
• Korkeaa motivaatiotasoa
• Oma-aloitteellisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta
• Halukkuutta muiden perehdyttämiseen
• Valmiutta ja halukkuutta tutustua uusiin teknologioihin ja ylläpitää omaa osaamista
• Suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Eduksi luetaan
• Verohallinnon tietovarastojen tietomallien ja niitä käsittelevien tuntemus
• Asiantuntijaohjauksen työkokemus analytiikan alueelta
• Tehtävän alueeseen liittyvien Azure-pilviteknologioiden tuntemus

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 13 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3992,75 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4%-12% tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.