(Poistunut julkaisusta)

I kappalainen (yhteisen seurakuntatyön johtaja)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.6.2020

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Jyväskylän seurakunnan I kappalaisen (yhteisen seurakuntatyön johtaja) viran 17.6.–10.8.2020.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran erityiset vaatimukset ovat:
- monipuolinen kokemus seurakuntatyöstä
- kokemus työyhteisön johtamisesta sekä johtamiskoulutus
- syvällinen strateginen ja teologinen arviointikyky sekä kehittävä työote
- hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot
- seurakunnan hallinnon ja talouden tuntemus ja kirkon työhön liittyvien sopimusten hallinta
- riittävä kielitaito (kelpoisuusvaatimuksissa mainittujen lisäksi ainakin sujuva englannin kielen osaaminen)
- sujuva tietotekninen osaaminen

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kappalaisen virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran virkapaikka on Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimisto Reimari-kiinteistössä. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 701 mukainen (järjestelmän mukainen peruspalkka 4.273,24 €/kk ja vaativuuslisä 172,31 €/kk).

Hakemukset tulee toimittaa 10.8.2020 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Kirkkoherra Arto Viitala (arto.viitala@evl.fi, puh. 0400 540 490) vastaa virkaa koskeviin tiedusteluihin 17.6.–10.7.2020 sekä 10.8.2020. Lisäksi hallintojohtaja Anu Lajunen (anu.lajunen@evl.fi, puh. 050 340 9888) antaa tarvittaessa tietoja 13.–31.7.2020.

* * *

Virassa noudatetaan seurakuntapapin työ- ja vapaa-ajasta annettuja määräyksiä, kuitenkin siten, että mikäli Jyväskylän seurakunnassa tällä hetkellä käytössä oleva ja toistaiseksi voimassa olevaksi päätetty hengellisen työn työntekijöiden moduulityöaika on käytössä myös viranhaltijan aloittaessa, koskee tämä työaikamalli myös häntä.

Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:
- johtaa yhteisen seurakuntatyön työyhteisöä toimien lähimpänä esimiehenä yhteisen seurakuntatyön kolmen tiimin tiiminvetäjille, sihteeripalvelutiimin tiiminvetäjälle ja ylempänä esimiehenä myös muille yhteisen seurakuntatyön työntekijöille sekä sihteeripalvelutiimin työntekijöille
- toimii esittelijänä yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kokouksessa
- vastaa yhteisen seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimisesta johtokunnan käsittelyä varten
- valmistelee ja osaksi päättää yhteisen seurakuntatyön ja sihteeripalvelutiimin henkilöstöhallinnollisia asioita
- toimii jäsenenä johtavista viranhaltijoista koostuvassa toiminnallisessa johtoryhmässä
- osallistuu läsnäolo- ja puheoikeudella seurakunnan johtoryhmän ja kirkkoneuvoston kokouksiin
- osallistuu jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toteuttamiseen
- pitää yhteyttä kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin yhteistyökumppaneihin
- osallistuu koulutuksen, asiakirjahallinnan ja toimintaa palvelevien IT-sovellusten koordinointiin ja kehittämiseen
- osallistuu seurakunnan yhteisen aikuistyön sekä yhteisten toiminnallisten projektien ja tapahtumien toteuttamiseen