I kappalainen Pielisensuun seurakunta
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2019

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Pielisensuun seurakunnan I kappalai-sen viran. Virka täytetään 1.4.2020 alkaen.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Eduksi katsotaan seurakuntatyön johtamisen tutkinta.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee ennen virkamääräyksen saamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

Pielisensuun seurakunnan seurakuntaneuvosto on todennut kappalaisen viran erityisistä tarpeista seuraavaa: ”Virkaan sisältyy normaalien papintöiden lisäksi vastuu seurakunnan aikuistyön kokonai-suudesta ja sen kehittämisestä, erityisesti nuorten aikuisten parissa. Odotamme viranhaltijalta val-miutta verkostoituvan ja jalkautuvan työotteen kehittämiseen. I kappalainen toimii kirkkoherran si-jaisena, joten kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi. Etsimme tehtävään motivoitunutta ja yhteis-työkykyistä työntekijää, jolla on vahva osaamisen ja kehittämisen ote seurakuntapapin perustehtäviin sekä kokemusta ja osaamista kirkon aikuistyöstä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötai-toja sekä viestintäosaamista.”

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä kuuden kuukauden koeajasta.
Hakuaika päättyy 23.12.2019 klo 15.00.

Virkaan haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Tiina Reinikainen: puh. 050 301 9531.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai sähkö-posti janne.h.bovellan@evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot