Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherran virka

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli