Huoltoinsinööri ja projekti-insinööri kaivosteollisuuden kunnossapitoon

Barona Tekniikka & Asennus Oy