(Poistunut julkaisusta)

Huolinta- ja Tullauspäällikkö
Valmet Automotive

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2018

Työtehtävät 

Vastaat esimiehenä jaoksien huolinta- ja tullausoperaatioiden hallinnasta sekä päivittäisestä ohjauksesta. Olet mukana organisaation pidemmän aikavälin suunnittelussa ja kehittämisessä, joka kattaa prosessit, järjestelmät ja organisaation. Huolehdit, että kuljetussopimuksia, lakeja ja asetuksia noudatetaan ja mahdolliset uudet sopimukset ja muutokset implementoidaan. Vastuullasi on noin 15 henkilön tiimi, joka toimii osittain nelivuorojärjestelmässä.  

Hakijalta odotamme 

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta kuten esim. logistiikan insinööri ja/tai tullialan ammattitutkinto sekä erityisesti tullilainsäädännön tuntemusta. Sinulla on logistiikkajärjestelmien tuntemusta ja hallitset tilaus-toimitusketjun periaatteet. Tunnet kuljetuksissa ja tullauksessa käytettävää teknologiaa sekä tietojärjestelmiä, joilla toimintaa hallitaan. Tehtävän hoito edellyttää hyviä IT-taitoja erityisesti Excelin ja SAP:n käytössä. Pystyt sujuvasti kommunikoimaan suomeksi ja englanniksi myös tulliteknisistä asioista. Kommunikoit sisäisesti ja ulkoisesti viranomaisten, tavaran toimittajien sekä asiakkaiden kanssa. Sujuva saksankielen taito on eduksi tehtävän hoitamisessa, mutta ei ole välttämättömyys.

Olet positiiviseen johtamiseen, organisoimiseen ja yhteistyöhön kykenevä henkilö, joka tarvittaessa pystyy puuttumaan havaitsemiinsa epäkohtiin päättäväisesti ja ratkaisee ongelmat ripeästi. Sinulla on halu oppia ja kehittää toimintaa yhteistyössä muun organisaation kanssa. Liiketaloudellinen ajattelutapa ja päämäärätietoinen työote ovat tehtävissä tarpeen. Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon paineen alla ja työskentelemään sinnikkäästi tehtävien loppuunsaattamiseksi annetuissa aikarajoissa. Projektien johtamisen taidot ovat sinulla hyvin hallussa. Lean, Kaizen, jatkuvan parantamisen -koulutus ja -työkokemus edesauttavat tehtävässä menestymistä. Esimieskokemus on edellytys tämän tehtävän hyvässä haltuunotossa.
Tarjoamme sinulle kehittymisen mahdollisuuksia sisältävän tehtävän autoteollisuuden kärkipaikalta.

Lisätietoa tehtävästä antavat rekrytoiva esimies Mikko Hulkkonen, Director, Transport, Packages, Forwarding & Customs, puh. +358 50 520 6245.