(Poistunut julkaisusta)

Huittisten seurakunnan kirkkoherra
Huittisten seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2018

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Huittisten seurakunnan kirkkoherran viran.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Viran erityisiksi tarpeiksi tuomiokapituli on määritellyt:
Huittisten seurakunnassa, johon kuuluu Vampulan kappeliseurakunta, on noin 8800 jäsentä ja 27 työntekijää. Seurakunnan virkarakenteessa ja henkilöstön tehtävänkuvissa on muutostarpeita. Siksi kirkkoherralta edellytetään taitoa ja kykyä erityisesti henkilöstöhallinnon osalta. Lisäksi häneltä edellytetään kykyä tehdä yhteistyötä erilaisia hengellisiä viitekehyksiä edustavien tahojen kanssa. Häneltä edellytetään aktiivista otetta seurakunnan strategian toteuttamiseksi (ks. www.huittistenseurakunta.fi).

Hakuaika päättyy 8.6.2018 kello 15.00. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 21.6.2018.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Huittisten seurakunnan kirkkovaltuustossa.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan Ansioluettelo.

Lisätietoja virasta:
Kirkkoherra Rauno Herranen 21.5. asti, rauno.herranen@evl.fi, p.044 536 3526
Vs. kirkkoherra Jyrki Smolander 22.5. lukien, jyrki.smolander@evl.fi, p. 0440 560 165
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, pauliina.jarvinen@evl.fi, p. 0400 126515