(Poistunut julkaisusta)

HRD-päällikkö
Geologian tutkimuskeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2018

Osaamisen kehittäminen, henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön hyvinvointitekijöiden innovatiivinen kehittäminen on GTKn strategiassa erittäin merkittävä tekijä.  Osaamisen kehittäminen sisältää mm. osaamisjärjestelmät, henkilöstösuunnittelun, johtamisen kehittämisen, koulutuksen suunnittelun sekä toimintatapojen ja -kulttuurin kehittämisen ja erityisalueena myös huippuosaamisen kehittämisen yhdessä tutkimusorganisaation johdon kanssa.

HRD-päällikön keskeisenä tehtävänä on kehittää olemassa olevia prosesseja, luoda uusia toimintamalleja, sekä aktiivisesti kartoittaa operativisen toiminnan tarpeita henkilöstön kehittämisessä. Oleellinen osa työtäsi on myös huolehtia prosessien implementoinnissa henkilöstön ja esimiesten kouluttamisesta, neuvonnasta ja konsultoinnista yhdessä tiimisi asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tehtävänäsi on myös vaikuttaa toimitilojen kehittämishankkeessa luoden yhteistyön ja luottamuksen kulttuuria.

Raportoit suoraan johtoryhmän jäsenelle. (Henkilöstö, osaaminen, työympäristöt -vastuualueen johtajalle). Toimipaikkasi on Espoon Otaniemi, jossa myös tiimisi toimii.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta osaamisen hallinnan, henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittämisen työkaluista ja menetelmistä. Odotamme lisäksi käytännössä hankittua kokemusta prosessien kehittämisestä. Menestyksellinen toiminta edellyttää aktiivista otetta, kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä hyviä ihmisten johtamistaitoja. Kansainvälisenä tutkimusorganisaationa edellytämme kykyä työskennellä sekä kirjallisesti että suullisesti englannin kielellä. Lisäksi edellytämme hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä innostusta toimia vastuullisessa kehittämistehtävässä. 

Olet luonteeltasi yhteistyöpelaaja, mutta myös itsenäiseen työskentelyyn kykenevä. Sinulla on innostava johtamisote, pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä sekä kiinnostus tulosyksiköiden toimintaa tukevien HRD-toimintojen kehittämiseen. Pyrit tulosorientoituneesti tukemaan GTKn yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tehtävän palkkaus VL 10–11 määritellään tarkemman tehtävien määrittelyn jälkeen.  

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja: johtaja Helena Tammi, puh. 050 387 6229, helena.tammi@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen Valtiolle.fi -palvelun kautta, työavain 32-242-2018 8.5.2018 klo 16.15 mennessä. Hakemukset voi myös toimittaa osoitteella Geologian tutkimuskeskus, kirjaamo, PL 96, 02151 Espoo (käyntiosoite: Betonimiehenkuja 4). Laita hakemukseen merkintä ’HRD-päällikkö’.