(Poistunut julkaisusta)

HR-viestinnän asiantuntija
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.6.2020

Oletko selkeä viestijä ja rautainen organisoija? Nautitko ihmisiin vaikuttamisesta? Oletko kiinnostunut strategisten HR-hankkeiden onnistumisesta? Haluatko tulla vahvistamaan Helsingin kaupungin strategista uudistumista? Jos vastasit kysymyksiin myöntävästi, saatat olla etsimämme henkilö!

Stadin HR etsii rautaista viestinnän ammattilaista ja HR-tapahtumien organisaattoria, oletko sinä etsimämme

HR-viestinnän asiantuntija 

jolla on intohimona HR-viestinnän terävöittäminen ja erityisenä osaamisena johdon viestintä. 

Helsingin kaupungin strategian suuntainen uudistuminen ja HR:n vaikuttavuus rakentuu oikea-aikaiseen ja kiteytettyyn viestintään, jolla mahdollistamme johdon ja esihenkilöiden onnistumisen.  Helsingin kaupungin strategiset HR-painopistealueet ovat johtamisen ja työkulttuurin uudistaminen, henkilöstön saatavuuden varmistaminen, henkilöstö- ja hakijakokemus, onnistumisen johtaminen sekä digitaalinen HR ja sen tuottaman analytiikan hyödyntäminen johdon viestinnässä. 

Etsimme nyt joukkoomme henkilöä, jolla on jo näyttöä vaikuttavasta viestinnästä edellä mainittujen painopisteiden osalta ja näkemyksellisyyttä tarjota viestintäratkaisuja HR:lle ja johdolle. Olet perehtynyt substanssiin ja osaat yhdistää asiayhteydet ja ihmiset toisiinsa. Tehtävänäsi on kiteyttää HR-viestintää ja tuottaa oikea-aikaista materiaalia johtoryhmien, esihenkilöiden ja HR-verkoston hyödyksi. Luot viestinnän teemat ja struktuurin kaupunkitason HR:n viestintätarpeisiin sekä sisältöä ja viestintäsuunnitelmia strategisille HR-hankkeillemme. 

Viestinnän lisäksi vastuullasi on kaupungin sisäisten HR-tapahtumien ja valmennusten organisointi sekä tilaisuuksien vetäminen. HR-osastomme sijaitsee Ympyrätalossa, jossa on upeat monitoimitilat ja mahdollisuudet luoda kohtaamispaikka koko kaupungin HR-verkostolle ja sen reilulle 200 HR-asiantuntijalle, jotka työskentelevät toimialoilla ja liikelaitoksissa ympäri kaupunkia. HR-tapahtumilla haluamme vahvistaa kaupungin sisäistä yhteistyötä ja HR:n verkostoitumista sekä kasvattaa HR-osaamista perehdytysten, HR-valmennusten ja muiden nykyaikaisten menetelmien avulla.

Tehtävässä työskentelet kumppanina kaupungin sisäisen viestinnän yksikön kanssa nostaen esiin tärkeitä HR-teemoja ja tuotat niihin sisältöä. Osaat yhdistää oman tekemisesi osaksi koko organisaation tavoitteiden toteutumista. Ennakoit työssäsi eri yhteistyötahojen tarpeita ja niihin liittyviä muuttujia. Olet selkeä ja johdonmukainen tavoitteiden osalta. Mahdollistat muiden onnistumisen ja jaat asiantuntemustasi laaja-alaisesti. Omaat hyvät vuorovaikuttamisen kyvyt ja kanssasi on kiva tehdä töitä!

Arvostamme erityisesti 

  • viestinnällisen sisällön tuottamista henkilöstöhallinnon alueelta isossa organisaatiossa.
  • perehtyneisyyttä keskeisiin strategisiin HR-painopisteisiin.
  • näyttöjä vaikuttavasta johdon viestinnästä ja ennakoivasta viestintäsuunnittelusta.
  • tapahtumien ja koulutusten järjestämisen vankkaa kokemusta.

HR-viestinnän asiantuntijana raportoit kaupungin henkilöstöjohtajalle ja olet myös HR-johtoryhmän jäsen. Tuet HR-johtoa esitysmateriaalien ja viestintäsuunnitelmien valmistelussa. Teet tiivistä yhteystyötä toimialojen ja liikelaitosten HR-osaajien kanssa. Sparraat ja valmennat HR-asiantuntijoitamme kasvamaan ja kehittymään viestinnällisessä roolissaan. Tästä roolista käsin poimit tärkeät viestittävät asiat ja kysyt tärkeät kysymykset, jotta HR-verkoston valmius viestiä kasvaa ja tuottamamme viestintämateriaali on laadukasta ja oikea-aikaista.