(Poistunut julkaisusta)

HR-asiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Haemme Yhteiset Palvelut –tulosalueelle HR:n Henkilöstöpalveluihin HR-asiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.2.2021 – 2.12.2021, tai kunnes viran vakinainen haltija palaa hoitamaan tehtäväänsä. Aloitusajankohdasta voidaan myös sopia.

HR-asiantuntija työskentelee monipuolisissa asiantuntijatehtävissä päävastuualueinaan työaikaan ja vuosilomiin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi HR-asiantuntijalla on poissaoloihin, muihin virkasuhteen ehtoihin ja palkkahallintoon liittyviä tehtäviä. 

HR-asiantuntija toimii yhteistyössä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työssään hän opastaa ja tukee esimiehiä sekä tarvittaessa muuta henkilöstöä palvelussuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. HR-asiantuntija toimii myös henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmä Kiekun ammattikäyttäjänä. Tehtävänkuvaa voidaan tarkentaa valittavan henkilön HR-kokemuksen ja osaamisen mukaan. 

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa aikaisempi kokemus edellä mainituista haettavaan tehtävään kuuluvista hallinnollisista HR -tehtävistä sekä tehtävään soveltuva, esimerkiksi ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto. Aikaisempi kokemus Kieku- järjestelmästä ja sekä valtion toimintaympäristön tuntemus ovat hakijalle eduksi. 

HR-asiantuntijan tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, luotettavuutta sekä tarkkaa ja järjestelmällistä työotetta. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvien vuorovaikutus- ja ICT-taitojen lisäksi myös sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa. 

Tarjoamme mielenkiintoisen asiantuntijatehtävän, tehtävissä tukevat ammattitaitoiset työtoverit ja erinomaiset mahdollisuudet kehittää HR-osaamista. Työskentelemme moderneissa monitoimitiloissa Helsingin Hakaniemessä ja tarjoamme myös etätyömahdollisuudet. 

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy PRH:n palkkausjärjestelmän mukaisesti. HR-asiantuntijan tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 10 (2636 €/kk). Lisäksi maksamme henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kokonaiskuukausipalkka tulee todennäköisesti asettumaan 3016 - 3142 euron välille. Lisäksi PRH:ssa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä antaa 19.11. klo 12-13 ja 23.11. klo 10.30-11.30 johtava lakimies Anna Hokkinen, p. 029 509 5465 sekä 17.11. klo 9-10 ja 20.11. klo 9-10 HR-asiantuntija Kiia Härkönen, p. 029 509 5832. Tutustu PRH:een myös viraston verkkosivuilla.

Siirry Valtiolle.fi:hin lukemaan ilmoitus kokonaisuudessaan ja hakemaan tehtävään viimeistään 26.11.2020.