(Poistunut julkaisusta)

Hoivapaikkakoordinaattori
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme HelppiSenioriin hoivapaikkakoordinaattoria sijaisuuteen ajalle 17.6.-31.12.2019. Virka avautuu vakinaiseksi 1.1.2020, haku vakinaiseen virkaan on vuoden lopulla.

HelppiSeniorin keskitettyjen asiakasohjauspalvelujen hoivapaikkakoordinaattorit vastaavat ikääntyneiden ja hoivan tarpeessa olevien alle 65-vuotiaiden asiakasryhmien sijoittamisesta pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan. Ympärivuorokautisen hoivan palveluja järjestetään sekä laitoksissa että palveluasumisessa omana tuotantona ja ostopalveluina.

Hoivapaikkakoordinaattorit koordinoivat sosiaalihuoltolain 60§:n ja 3a§:n mukaista muuttoliikennettä Helsinkiin ja Helsingistä muualle Suomeen.

Keskeistä tehtävässä on hoivapaikkajonojen hallinta ja hoivapaikan osoittaminen kulloinkin vuorossa olevalle odottajalle. Hoivapaikkakoordinaattori seuraa odottajien hoivantarpeessa tapahtuvia muutoksia ja suunnittelee hoivan järjestämisen asiakkaan tilanteen huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla.
Hoivapaikkakoordinaattori vastaa yksilöhuollon päätöksenteosta hoivapaikkoihin.

Työ keskitetyissä asiakasohjauspalveluissa on vastuullista ja mielenkiintoista viranomais- ja verkostotyötä, joka tarjoaa ainutlaatuisen näköalan palvelutarpeenarviointityöhön ja ikääntyneiden palvelujen järjestämiseen.

Varauduthan ryhmähaastatteluun perjantaina 03.05.2019 klo 13:00. Yksilöhaastattelut alkavat tiistaina 07.05.2019.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi sekä Valviran ammattihenkilölaillistus.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Luemme eduksi


Eduksi luetaan kokemus ikääntyneiden palveluista.