Hoivapaikkakoordinaattori (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniorin Keskitettyjen asiakasohjauspalvelujen hoivapaikkakoordinaattorit vastaavat ikääntyneiden ja hoivan tarpeessa olevien alle 65-vuotiaiden asiakasryhmien sijoittamisesta arviointi- ja kuntoutusosastoille, sekä pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan. Ympärivuorokautisen hoivan palveluja järjestetään sekä laitoksissa että palveluasumisessa omana tuotantona ja ostopalveluina.

Hoivapaikkakoordinaattorit koordinoivat sosiaalihuoltolain 60 §:n mukaista muuttoliikennettä Helsinkiin ja Helsingistä muualla Suomeen.

Keskeistä tehtävässä on hoivapaikkajonojen hallinta ja hoivapaikan osoittaminen kulloinkin vuorossa olevalle odottajalle. Hoivapaikkakoordinaattori seuraa odottajien hoivantarpeessa tapahtuvia muutoksia ja suunnittelee hoivan järjestämisen asiakkaan tilanteen huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hoivapaikkakoordinaattori vastaa yksilöhuollon päätöksenteosta hoivapaikkoihin.

Työ keskitetyissä asiakasohjauspalveluissa on vastuullista ja mielenkiintoista viranomais- ja verkostotyötä, joka tarjoaa ainutlaatuisen näköalan palvelutarpeenarviointityöhön ja ikääntyneiden palvelujen järjestämiseen.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi sekä Valviran ammattihenkilölaillistus.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Hakijalta toivomme kelpoisuusvaatimukset täyttävän koulutuksen lisäksi kykyä hahmottaa laajasti hoito- ja palveluketjun kokonaisuutta, kehittämisestä innostunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eduksi luetaan kokemus ikääntyneiden palveluista.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-187-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Arviointipäällikkö Riina Lilja, p. 050 345 7101

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot