Hoiva-avustaja, vuorotteluvapaan sijaisuus, Viherlaakson muistipalvelukeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2019

Hoiva-avustaja, vuorotteluvapaan sijaisuus, Viherlaakson muistipalvelukeskus

Työavain 2-515-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.09.2019 (päättyy 27.02.2020)
Hakuaika päättyy 19.08.2019 kello 15:45
Viherlaakson muistipalvelukeskus , Kuusiniemi 13-15 02710 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Vanhusten hoito

Tehtävän kuvaus: Hei, sinä muistisairaiden ihmisten kohtaamisen ja hoidon ammattilainen, Etsimme sinua päivätoiminnan tiimiimme. Espoossa sijaitseva Viherlaakson muistipalvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista asumista 48 muistisairaalle ihmiselle. Keskus tarjoaa myös muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukena lyhytaikaishoivaa 15 asiakkaalle, päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista puhelinneuvontaa. Henkilökunnan määrä on 57. Toimintamme perustuu muistisairaiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoiseen tietotaitoon. Henkilökunnan tulee olla perehtynyt muistisairauksiin sekä muistisairaiden ihmisten käytöksen ja kohtaamisen erityispiirteisiin. Muistisairas ihminen haluaa tulla kohdatuksi arvokkaana aikuisena ihmisenä sekä kokea turvallisuutta ja onnistumisen kokemuksia. Toiminnassa korostamme asiakkaiden yksilöllistä toimijuuden tukemista ja käytösoireiden ei-lääkkeellistä hoitoa. Toiminta on yhteisöllistä. Henkilökunta elää työpäivänsä yhdessä asiakkaiden kanssa. Omaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut vierailijat ovat kiinteästi mukana ja tukena asiakkaiden elämässä. Asiakkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti. Päivätoiminnassa vastaat monipuolisesti asiakkaiden hyvinvoinnista. Suunnittelet ja ohjaat asiakkaiden harrasteita, mahdollistat asiakkaiden osallistumisen ryhmätoimintaan, askareisiin ja harrasteisiin ja avustat asiakkaiden perushoidossa. Toimit jatkuvassa yhteistyössä asiakkaan, sekä tiimin palveluohjaajan ja lähihoitajan sekä talon muun henkilöstön kanssa. Huolehdit, että yksilölliset tarpeet toteutuvat palvelusuunnitelman mukaisesti. Työtäsi ohjaavat ihmisyyttä kunnioittava arvopohja ja eettinen ajattelu, asiakkaiden elämänhistoria, elämäntavat ja tottumukset. Työt alkavat 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan 3kk:n koeaikaa. Tehtävään valittu työntekijä sitoutuu allekirjoittamaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen pelisäännöt. Sinulla on käytettävänäsi Espoon kaupungin henkilöstöedut, kuten sporttipassi, matkalippu, kimppajumpat, maksuttomat liput espoolaisiin uimahalleihin, työterveyshuollon palvelut ja stipendikukkaro.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan hoiva-avustajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään : - sitoutumista palvelukonseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseen - valviran rekisteröitymistä - hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa - hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, aktiivisuutta - halua oppia uutta sekä myönteistä asennetta hoivateknologian käyttöön - valmiuksia harrastetoiminnan järjestämiseen

Arvostamme kokemusta ja osaamista ikääntyneiden ja muistisairaiden päivätoiminnasta, hoidosta ja toimintakyvyn edistämisestä, luovuutta työskentelyssä sekä kiinnostusta uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2010,08 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116h 15min / 3vko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palveluvastaava Heidi Leppänen
043 8255 241
heidi.k.leppanen@espoo.fi

Palveluesimies Sirpa Kotsalo
043-824 6860


Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1287350
  • Työsuhde: Muu
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 19.8.2019
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo, Uusimaa