(Poistunut julkaisusta)

Hoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.6.2019

Tehtävän kuvaus


Pasilan ryhmäkoti tarjoaa palveluja ympäri vuorokauden. Asukkaamme ovat aikuisia, pääasiassa vanhempia henkilöitä. Tarvittaessa ryhmäkodissa annamme saattohoitoa.

Hoitajan tehtävät ryhmäkodissa;
- ohjata, tukea ja auttaa asukkaita perushoidossa ja tarjota virikkeellistä, viihtyisää ja yksilöllistä asumista ja arkea
-ohjata, tukea ja auttaa asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen selviytymisen toteutumista
-toteuttaa lääkärin ohjeen mukaista lääke- sekä muuta määrättyä hoitoa
-toteuttaa kodinhoidollisia tehtäviä ryhmäkodissa ja mahdollistaa asukkaiden osallistuminen niihin omien voimavarojensa mukaan, edistäen heidän toimintakykyä
-osallistua työn ja työympäristön kehittämiseen sekä hyvän työilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen
-ylläpitää rakentavaa yhteistyötä omaisten, läheisten, työtoimintayksiköiden ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto esim. lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Lääkehoidon osaamista, jolloin perehdytyksen jälkeen voidaan hakea lääkehoidonlupaa. Työ vaatii hyvää fyysistä työkykyä.