(Poistunut julkaisusta)

Hoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.2.2019

Tehtävän kuvaus


Hoitajan tehtävät vaikeasti liikuntavammaisten palveluasumisryhmissä.

Palveluasumisryhmissä asuu liikuntarajoitteisia, monisairaita henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua vuorokauden eriaikoina päivittäisistä toiminnoistaan selviytyäkseen. Palveluasumisryhmät sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, Viikissä, Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Jokaisessa ryhmässä asuu 10-15 henkilöä itsenäisesti, kaikki omissa asunnoissaan.
Tehtävät ovat monipuolisia auttamistehtäviä asukkaan kotona sekä sovitusti asunnon ulkopuolisissa asioinneissa. Tehtävä sisältää lisäksi erityisvastuualuetehtäviä, verkostotyötä sekä mahdollisuuden työskennellä kahdessa muussa palveluasumisryhmässä tilanteen ja tarpeen mukaan. Viikin yksikössämme tuotetaan vaikeavammaisille henkilöille asumiskokeilua. Työntekijöillämme on lisäksi mahdollisuus perehtyä päivystävän yöhoitajan tehtävänkuvaan ja toimintaan.

Tervetuloa työskentelemään viihtyisiin työtiloihin, mukavien asiakkaitten sekä mukavan ja osaavan henkilökunnan kanssa.

Täytä hakemuksesi sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu soveltuva tutkinto esim. kehitysvammaistenhoitaja sekä todistus suoritetuista lääkeaineopinnoista (laki 817/2015).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Edellytämme kokemusta työskentelystä vaikeavammaisten henkilöiden kanssa, hyvää fyysistä terveyttä, hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavaa ja kehittämishaluista työotetta. Yksiköissämme on lemmikkieläimiä.