(Poistunut julkaisusta)

Hoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Tehtävän kuvaus


Hoitajan tehtävät vaikeavammaisten palveluasumisryhmissä.

Vaikeavammaisten palveluasumisryhmissä asuu vaikeasti liikuntarajoitteisia henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua vuorokauden eri aikoina päivittäisistä toiminnoistaan selviytyäkseen. Palveluasumisryhmässä asuu 15 asukasta itsenäisesti, omissa asunnoissaan.

Tehtävät ovat monipuolisia auttamistehtäviä asukkaan kotona sekä sovitusti asunnon ulkopuolisissa asioinneissa. Tehtävä sisältää lisäksi sopimuksen mukaisia hoidollisia tehtäviä, erityisvastuualuetehtäviä, verkostotyötä ja työskentelyä kahdessa muussa palveluasumisryhmässä tilanteen mukaan.

Yksikössämme tuotetaan vaikeavammaisille henkilöille asumiskokeilua, arviointityö on osa tehtävää. Tehtävässä on myös mahdollisuus perehtyä asumispalvelujen yhteisen päivystävän yöhoitajan tehtäviin ja toimia sijaisena siinä tehtävässä.

Yksikössämme on lemmikkieläimiä.

Kelpoisuusehto


Soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu soveltuva tutkinto esim. kehitysvammaistenhoitaja sekä todistus suoritetuista lääkeaineopinnoista (laki 817/2015).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Edellytämme kokemusta työskentelystä vaikeavammaisten henkilöiden kanssa, hyvää fyysistä terveyttä, hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavaa ja kehittämishaluista työotetta.