(Poistunut julkaisusta)

Hiippakuntasihteerin virka 1.1.-31.12.2020
Kirkkohallitus/ Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.10.2019

Virka täytetään määräajaksi 1.1.-31.12.2020.

Hiippakuntasihteerin pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kelpoisuus vakinaiseen papinvirkaan. Viran hoitaminen edellyttää hyvää kirkon ja seurakuntaelämän tuntemusta, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja koulutustaitoja, sopeutumista projektiluonteiseen ja kehittyvään toimenkuvaan sekä työskentelyyn tiimin jäsenenä. Työyhteisöjen kehittämis- ja konsultointitoimintaan liittyvä koulutus sekä johtamiskoulutus luetaan hakijalle eduksi.

Hiippakuntasihteeriltä vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.
Hiippakuntasihteerin viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen peruspalkan ollessa 3500-3650 €. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulle määrätään neljän kuukauden koeaika.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee toimittaa 5.11.2019 klo 15 mennessä sähköisesti KirkkoHr -järjestelmän kautta.
Lisätietoja antaa hiippakuntadekaani Marko Marttila; marko.marttila@evl.fi; p. 050 3689808.