Hiippakuntadekaanin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavan hiippakuntadekaanin virka. Virkaan kelpoinen on evankelis-luterilaisen kirkon pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin. Virkaan vaaditaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito.

Hiippakuntadekaanin tehtävänä on johtaa ja kehittää piispan alaisuudessa hiippakunnallista toimintaa. Hän on tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän jäsen, sekä toiminnallisen osaston henkilöstön esimies. Hiippakuntadekaanin
työssä painottuu seurakuntien johdon tukeminen, seurakuntien työyhteisöjen kehittäminen sekä hiippakunnan alueella tehtävä kirkon työn kehittäminen.

Odotamme virkaan valittavalta hiippakuntadekaanilta laaja-alaista perehtyneisyyttä kirkon ja seurakuntien tehtävään ja tulevaisuuden haasteisiin, hallinnollista kokemusta ja taitoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kykyä verkostoitua, tehdä monitasoista yhteistyötä, itsenäistä harkintakykyä sekä taitoa ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia. Työkokemus seurakuntatyöstä, työyhteisöjen konsultoinnista ja johtamisesta katsotaan eduksi.

Virka täytetään 1.3.2021 lukien. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 702 mukainen (vähimmäispalkka 5.096,95 €) muut ehdot määräytyvät kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hiippakunnan laajuudesta johtuen viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia.

Hakijan tulee varautua tuomiokapitulin haastatteluun 15.12.2020. Valintaa tehdessä tuomiokapituli voi käyttää soveltuvuusarviointia.

Hakemukset tulee jättää 7.12.2020 klo 15 mennessä. Hakemukseen liitetään nimikirjaote. Virkaan haetaan KirkkoHR-järjestelmän kautta sähköisellä lomakkeella.

Tiedusteluihin vastaavat piispa Jukka Keskitalo, jukka.keskitalo@evl.fi (tai soittopyyntö piispan eritysavustaja Harriet Urposelle p. 040 749 0115) sekä lakimiesasessori Mari Aalto, mari.aalto@evl.fi, p. 040 744 3303.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot