(Poistunut julkaisusta)

Hiippakuntadekaani
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi hiippakuntadekaanin viran 15.1.-6.2.2020. Virka täytetään 1.9.2020 lukien toistaiseksi. Virkaan kelpoinen on ev.-lut. kirkon pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään, kirkon hallintoon ja koulutustehtäviin. Hiippakuntadekaani toimii tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän jäsenenä sekä hiippakuntasihteerien esimiehenä. Hän vastaa hiippakunnallisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Edellytämme virkaan valittavalta kokonaisnäkemystä kirkon ja sen seurakuntien tehtävästä ja tulevaisuudesta sekä sellaista hallinnollista kokemusta ja taitoa, jota viran menestyksellinen hoitaminen vaatii. Tehtävässä painottuu seurakuntien esimiesten tukeminen, seurakuntatyön kehittäminen, muutosprosessien käynnistäminen ja johtaminen, sekä kirkon yhteiskunnallisen verkostoitumisen ja vaikuttamisen edistäminen. Arvostamme johtamiskokemusta sekä koulutusta tai työkokemusta, joka antaa valmiudet konsultatiivisiin tehtäviin ja niiden johtamiseen. Tehtävässä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viran palkkaus (vaativuusryhmä 702) ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilla on kiinteät toimipaikat Seinäjoella ja Jyväskylässä. Hiippakuntadekaanin virkapaikkaa määrättäessä tuomiokapituli pyytää virkaan valittavalta henkilöltä lausunnon asiasta.

Tehtävään valittavalta edellytetään voimassa olevaa ajokorttia ja tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Hiippakuntadekaanin virka on työajaton.

Hakemukset on jätettävä 6.2.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen liitetään nimikirjanote. Virkaan haetaan ensisijaisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta sähköisellä lomakkeella, johon linkki löytyy osoitteesta www.lapuanhiippakunta.fi .

Tiedusteluihin vastaavat piispa Simo Peura, simo.peura@evl.fi, 040 777 6380, sekä lakimiesasessori Tuomas Hemminki, tuomas.hemminki@evl.fi, 050 338 2570.