(Poistunut julkaisusta)

Hiippakuntadekaani
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.8.2019

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana hiippakuntadekaanin virka. Virkaan kelpoinen on evankelis-luterilaisen kirkon pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin. Virkaan vaaditaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito.

Hiippakuntadekaanin tehtävänä on johtaa ja kehittää hiippakunnallista toimintaa hiippakuntasihteerien, kuurojen papin, vankiladiakonin sekä viestintä- ja koulutussihteerin esimiehenä. Hän on tuomiokapitulin istunnon ja johtoryhmän jäsen. Hiippakuntadekaanin esimies on piispa.

Etsimme hiippakuntadekaania, jolla on jäsentynyt näkemys kirkon ja seurakuntien työstä ja sen tulevaisuudesta, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä kykyä verkostoitua ja tehdä monitasoista yhteistyötä. Hiippakuntadekaanin työssä painottuu seurakuntien johdon tukeminen sekä hiippakunnan alueella tehtävän kirkon työn kehittäminen. Viran menestyksellinen hoitaminen vaatii hallinnollista kykyä ja taitoa.

Viran palkkaus (vaativuusryhmä 702) ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset on jätettävä 20.9.2019 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen liitetään nimikirjanote. Virkaan haetaan ensisijaisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta sähköisellä lomakkeella. Hakemukset voi lähettää myös postitse osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, PL 60, 20501 Turku.
Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.

Tiedusteluihin vastaavat piispa Kaarlo Kalliala, jolle voi jättää myös soittopyynnön joko sähköpostiosoitteeseen kaarlo.kalliala@evl.fi tai piispan sihteerille Arja Pihlille (arja.pihl@evl.fi, 040 5262281), sekä lakimiesasessori Matti Mäkinen (matti.makinen@evl.fi, 0400 774311).