(Poistunut julkaisusta)

Hiippakuntadekaani
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana hiippakuntadekaanin virka 1.1.2020 lähtien toistaiseksi. Virkaan kelpoinen on ev.-lut. kirkon pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin. Hiippakuntadekaani toimii tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän jäsenenä sekä asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän vastaa hiippakunnallisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Edellytämme virkaan valittavalta kokonaisnäkemystä kirkon ja sen seurakuntien tehtävästä ja tulevaisuudesta sekä sellaista hallinnollista kokemusta ja taitoa, jota viran menestyksellinen hoitaminen vaatii. Tehtävässä painottuu seurakuntien esimiesten tukeminen sekä seurakuntatyön kehittäminen ja kirkon yhteiskunnallisen verkostoitumisen ja vaikuttamisen edistäminen. Arvostamme johtamiskokemusta sekä koulutusta tai työkokemusta, joka antaa valmiudet konsultatiivisiin tehtäviin sekä niiden johtamiseen. Tehtävässä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukset tulee jättää 14.9.2019 klo 15.00 mennessä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta sähköisellä lomakkeella. Hakemukset voi lähettää myös postitse osoitteella Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere.

Valintaa tehdessä tullaan käyttämään soveltuvuusarviointia.

Viran palkkaus (vaativuusryhmä 702) ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Tiedusteluihin vastaa piispa Matti Repo (sähköposti matti.repo@evl.fi tai soittopyyntö piispan sihteeri Sanna Ora-Tuomiselle, p. 050 573 3745) sekä lakimiesasessori Jorma Juutilainen (p. 050 4078153 tai sähköposti jorma.juutilainen@evl.fi).