(Poistunut julkaisusta)

Henkilöstösuunnittelija
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

 

Haemme HENKILÖSTÖSUUNNITTELIJAA

Henkilöstösuunnittelijan (työkykyjohtaminen, työhyvinvointi) tehtävä sijoittuu Valtorin Henkilöstöpalvelut-yksikköön, jossa työskentelet henkilöstön työhyvinvointia edistävien palveluiden ytimessä. Yksikkömme energisessä ja iloisessa 12 henkilön porukassa pääset toteuttamaan nykyaikaisia ideoita tehokkaassa ryhmätyöskentelyssä.

Henkilöstösuunnittelijan tehtävänä on:
• Käynnistää, organisoida ja kehittää työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin palveluita ja toimintamalleja sekä niiden käyttöönottoa Valtorissa
• Vastata Valtorin Hyvän työpaikan toimintamallista (varhainen välittäminen, päihdeohjelma, työhyvinvointiryhmä) ja sen kehittämisestä
• Vastata Valtorin työterveyteen liittyvistä toimintamalleista sekä työntekijöille että esimiehille
• Koordinoida, kehittää ja kouluttaa henkilöstöä yhteisten toimintamallien mukaiseen toimintaan
• Konsultoida esimiehiä ja työyhteisöjä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa
• Toimia työterveyshuollon palveluntuottajan ja eläkevakuutusyhtiön yhteyshenkilönä, ja kehittää yhteistyötä (sopimukset, toimintasuunnitelmat, Valtorin toimintamallit).

Hakijalta odotamme:
Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä monipuolista osaamista työkyvyn hallintaan ja työterveysyhteistyöhön liittyvistä HR-palveluista ja prosesseista. Odotamme myös omakohtaista kokemusta ja konkreettista näyttöä itse aikaansaaduista ja onnistuneista toteutuksista ja projekteista erityisesti työkykyjohtamisen alueella. Lisäksi tehtävässä onnistumiseksi tarvitaan kokonaisnäkemystä tehtäväalueesta, sen lainsäädännön tuntemusta ja tuloksellista kehittämisosaamista.

Arvostamme seuraavia ominaisuuksia:
• erinomaisia kommunikointi-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
• itseohjautuvaa asennetta
• organisointi- ja priorisointikykyä sekä kykyä saada asiat itsenäisesti valmiiksi
• tavoitteellista ja pitkäjänteistä työskentelyotetta
• kykyä analysoida tietoa ja konkretisoida ne käytännön ratkaisuiksi
• joustavuutta ja palveluhenkistä toimintatapaa
• paineensietokykyä ja kykyä toimia haastavissa tilanteissa
• osaamista ja motivaatiota jatkuvaan oman toiminnan kehittämiseen

Luemme eduksi:
• ymmärrys organisaation henkilöstöpalveluista yleisellä tasolla
• kokemus esimiestyön tukemisesta
• projektiosaaminen

Edut:
Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki.
Etätyö.

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka voi  olla Helsinki, Rovaniemi tai jokin muu Valtorintoimipisteistä. Tehtävän toivottu aloitus on 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 19.10.2020 klo 16:15 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-886-2020).

Lisätietoja tehtävästä antaa
Outi Arvola
Henkilöstöpäällikkö
Puhelin: 040 5112807