(Poistunut julkaisusta)

Henkilöstöpäällikön viransijaisuus
Nokian seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2018

Nokian seurakunta hakee

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRANSIJAISTA ajalle 1.11.2018-31.12.2019

Henkilöstöpäällikön tehtäviin kuuluu henkilöstön rekrytointi- ja palkkausasioiden valmistelu, palvelussuhdeasioiden neuvonta ja ohjeistusten laatiminen, työhyvinvointitoiminnan kehittäminen ja johtavien viranhaltijoiden päätösten valmistelu. Lisäksi henkilöstöpäällikön tehtäviin kuuluu hallinnollisia tehtäviä mm. kirkkoneuvoston asioiden valmistelu, päätösten muutoksenhakuohjeistus ja tiedoksiannot sekä talousjohtajan sihteerin tehtävät. Henkilöstöpäällikkö on työnantajan edustaja virkaansa kuuluvissa tehtävissä. Viransijaisen tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakijalla tulee olla vähintään opistotasoinen tutkinto ja kokemusta virkaan kuuluvista tehtävistä. Eduksi katsotaan seurakunnan hallinnon ja toiminnan sekä alan säädösten ja määräysten tuntemus. Työ on itsenäistä ja edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja paineensietokykyä.

Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 tai 602 mukaisesti (vähimmäispalkka 2670,19-3155,44 €/kk). Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset viimeistään 22.10.2018 klo 15 sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta.

Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela 050 4612 382 ja talousjohtaja Heli Pispa 050 597 5511 (arkisin klo 9-15).

Seurakunnan kotisivut: www.nokianseurakunta.fi