(Poistunut julkaisusta)

Henkilöstöpäällikkö
Aallon Group Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2018

Henkilöstöpäällikkö

 

Olet

·Liiketoimintalähtöisesti ajatteleva HR-alan ammattilainen, ratkaisukeskeinen, itseohjautuva ja positiivinen, erinomaiset vuorovaikutustaidot omaava henkilö

·Luot, luotsaat ja kehität HR-palveluitamme

·Toimit läheisessä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa ja tehtävät vaihtelevat niin työsuhteen elinkaaren hallinnan prosesseista, johdon ja esimiesten sparrauksessa kuin strategisten linjausten laatimisessa

·Taustaltasi kokeneempi HR-ammattilainen ja kartuttanut kattavan kokonaiskuvan ja käytännön kokemusta HR-työn eri osa-alueista (mm. strateginen HR; suorituksen johtaminen ja palkitseminen; osaamisen johtaminen ja kehittäminen; organisaation muutostilanteet; HR-prosessit, -tutkimukset ja -mittarit; työyhteisön johtaminen; rekrytointi ja työnantajamielikuva).  

 

 

Henkilöstöpäällikön vastuualueisiin kuuluu

·Kokonaisvaltaisesta HR-strategiasta sekä yhtenäisten henkilöstöjohtamisen prosessien, menetelmien ja työvälineiden sekä toimintamallien kehittämisestä ja toteuttamisesta

·Työnantajamielikuvan kehittämisestä, rekrytoinneista ja perehdyttämisestä yhteistyössä johdon kanssa

·Päivittäisestä HR-tuesta ja neuvonnasta henkilöstölle, esimiehille ja johdolle 

·Esimiesten ja johdon konsultoinnista, kouluttamisesta ja tukemisesta työsuhdeasioissa 

·HR-järjestelmien toimivuudesta ja kehittämisestä pääkäyttäjän roolissa

·Yhteistyöstä ja yhteydenpidosta tehtävän kannalta oleellisten yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa (mm. työterveydenhuolto, oppilaitokset) 

·Henkilöstöhallinnon rutiinien suorittamisesta liittyen mm. työsuhteen elinkaaren ja etuuksien hallintaan

 

Henkilöstöpäällikkö raportoi toimitusjohtajalle ja on johtoryhmän jäsen. Tehtävänkuva ei sisällä esimiesvastuuta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Elina Pienimäki, hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040 647 1444 ma-pe 5.11.-9.11. klo 9-10 ja 16-17.

Pyydämme toimittamaan hakemuksen ja CV:n 16.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekry@aallon.fi.