(Poistunut julkaisusta)

Henkilöstöjohtaja
Helsingin kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2018

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki on vakaa ja vastuullinen, mutta samalla dynaaminen ja vahvasti ajassa elävä. Jatkuva omien toimintamallien kehittäminen ja ketterä uusiutuminen ovat vahvin tae kaupungin palvelulupausten lunastamiseksi. Kaupunki mieltää kaikessa toiminnassaan olevansa perusluonteeltaan palvelutehtävässä. Tyytyväiset asukkaat ja asiakkaat lisäävät myös kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyttä. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys ovat kaupungin tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita.

 

Henkilöstöjohtaja

Tehtävä tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden näkemykselliselle ja rohkealle ammattilaiselle. Saat näköalan pääkaupungin henkilöstöpolitiikkaan ja HR-työhön sekä monipuolisen roolin kaupungin johdon, henkilöstön, HR-organisaation ja ulkoisten kumppaneiden rajapinnassa.

Henkilöstöjohtajana johdat Helsingin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa vastuullisesti ja vaikuttavasti. Tuet johtoa strategian läpiviennissä ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Varmistat HR:n roolin ja ratkaisut kaupunkitason strategisissa henkilöstökysymyksissä kuten työnantajavetovoiman vahvistamisessa, osaamisen johtamisessa, henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämisessä sekä työvoiman saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvissä kysymyksissä. Roolissasi vastaat myös kaupungin työ- ja virkaehtoja koskevasta neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Raportoit Helsingin kaupungin kansliapäällikölle ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä olet ylimmän johdon tärkeä keskustelukumppani.  

Osaat ja haluat johtaa henkilöstöä kohti uusia toimintamalleja ja toimintatapoja. Sinulla on usean vuoden kokemus johtamistyöstä ja HR:n johtamisesta suuressa organisaatiossa. Tunnet HR:n kokonaisuuden henkilöstöhallinnosta ja työlainsäädännöstä kehittämistyöhön. Asiaosaamisen lisäksi olet linjakas ihmisten johtaja. Reilun 60 hengen henkilöstöosaston lisäksi johdat luontevasti sisäisiä ja ulkoisia yhteistyöverkostoja ja -rakenteita. Työskentelytapasi on tavoitteellinen ja selkeä ja perustelet kantasi faktojen ja tunnuslukujen pohjalta. Olet laaja-alaisesti kiinnostunut työelämästä ja sen murroksesta ja sinulla on näkemystä luotsata myös kaupungin HR:ää muutosten edellyttämään suuntaan.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Lue lisää ja hae paikkaa 17.9.2018 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa ke 5.9. klo 16–17.30 ja ke 12.9. klo 17–18 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, p. 040 3342111.


Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.