(Poistunut julkaisusta)

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2019

HKL on metron ja raitioliikenteen liikennöitsijä ja Helsingin joukkoliikenteen infrastruktuurin toteuttaja. Helsingin kaupunkipyörät ovat uusin kestävää liikkumista tukeva palvelumme. Raitio- ja metro pääkaupunkiseudulla kasvaa ja kehittyy edelleen ja Raide-Jokeri tuo pikaraitiotien kaupunkilaisten käyttöön. Meillä työskentelee yli tuhat joukkoliikenteen ammattilaista; he ajavat raitiovaunuja ja metrojunia, ohjaavat liikennettä valvomoissa, huoltavat kalustoa, ratoja ja kiinteistöjä, suunnittelevat ja toteuttavat uusia hankkeita sekä työskentelevät erilaisissa esimies- ja toimistotehtävissä. Noin puolet kaupungin joukkoliikennematkoista kuljetaan HKL:n kyydissä.

Haemme henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajana vastaat HKL:n henkilöstötoiminnon, viestinnän, hankinnan ja hallintopalveluiden toiminnasta, yksikön toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta, sekä yksikön henkilöstön johtamisesta. Yksikön rooli on koko HKL:n onnistumisen kannalta keskeinen. Yksikön johtajana raportoit toimitusjohtajalle. HKL:n johtoryhmätyöskentelyssä osallistut laaja-alaisesti ja aktiivisesti koko HKL:n toiminnan kehittämiseen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi etsimme erityisesti henkilöstöjohtamiseen (HR) vahvaa panosta tuovaa liiketoimintalähtöistä ammattilaista. Olemme tunnistaneet HR:n kehittämisen olevan HKL:n menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeässä asemassa. Haettavan henkilön on kuitenkin tärkeää hallita HR:n lisäksi myös muiden tukitoimintojen, kuten hankinnan johtaminen.

Olet johtaja, jolla on näyttöä edistyksellisestä ja menestyksekkäästä HR-johtamisesta suorittavan työn työyhteisöissä, kyky kehittää toimintoja innovatiivisesti ja erinomaiset yhteistyötaidot sekä kyky kantaa vastuuta ja toimia ratkaisuhakuisesti. Onnistut myös oman yksikkösi asiantuntijaorganisaation johtamisessa.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti. Lisätietoja johdon palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Toivomme hakijoiden jättävän hakemuksensa kaupungin sähköiseen rekrytointipalveluun www.helsinkirekry.fi. Työavain 21-49-19 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa myös kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Hakuaika päättyy 4.6.2019 klo 15.00.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat InHunt Groupin senior headhunter Jyrki Hämäläinen (0400 467 792) sekä HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski 14.5.2019 klo 15.00-17.00 ja 17.5.2019 klo 9.30-11.30 (puh. 040 520 6710).

Helsingin kaupunki toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.

HKL - Kaupungin paras liike.