(Poistunut julkaisusta)

Hautaustoimen päällikkö
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.9.2020

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ on haettavana

hautaustoimen päällikön virka

Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta; johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea. Tehtävään liittyen hautaustoimen päällikkö vastaa myös hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta sekä hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Tehtäviin kuuluu myös toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä toimiminen. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Hautaustoimen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto (hortonomi AMK tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia organisaation johtotehtävissä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan kokemus hautaustoimesta, perehtyneisyys työkone- ja laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen, ympäristönsuunnitteluun, ympäristökysymyksiin, julkishallintoon ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.

Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaan. Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 21.9.2020 klo 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Kai Kauppinen 10.9.2020 klo 9-12, p. 040 804 9401 tai kai.kauppinen@evl.fi