(Poistunut julkaisusta)

Hautausmaiden kausityöntekijät
Kouvolan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Hautausmaiden kausityöntekijä ja Nuori kausityöntekijä sekä Erityisammattimies
 
Kouvolan seurakuntayhtymän hautausmaille haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen kausityöntekijöitä hautausmaiden, hautainhoitorahaston hoitosopimushautojen ja puistoalueiden hoito- ja kunnossapitotehtäviin. Tarjoamme viihtyisän työympäristön ja monipuolisia työtehtäviä.

1-7 kk pituiset työjaksot ovat huhti-lokakuussa. Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias työsuhteen alkaessa. Toivomme hakijalta reippautta ja positiivisuutta sekä kykyä fyysiseen ulkotyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja omaisten kohtaamiseen. Työntekijällä tulee olla töihin soveltuva terveydentila (allergiat, astmat ja muut sairaudet voivat olla este raskaan työn tekemiseen). Työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslain (n:o 55, 2001) 1 luvun 4 pykälän mukaisia koeaikoja.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi kesäkuussa 2019 maksetaan 368 euron suuruinen kertaerä. Maksamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde kestää väh. 5 kk ajanjaksolla 1.4.-31.10.2019, on voimassa koko kesäkuun ja palkkaa maksetaan kesäkuulta.
 
Haku kausitöihin alkaa 11.2.2019 ja päättyy 24.3.2019 klo 24.00. Rekrytointi aloitetaan jo hakuajan kuluessa. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Nuori kausityöntekijä

Kiinteistönhoito- ja hautausmaatyöhön otetaan enintään 6 kk pituiseen työsuhteeseen koululainen, opiskelija tai muu näihin rinnastettava henkilö, jolta puuttuu alan ammattitutkinto tai ammattitaito. Tehtäviin kuuluu hauta- ja puistoalueiden hoito- ja kunnossapitotöitä.

Tehtävän palkkaus on KirVESTES:n liitteen 5 (sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta) mukainen kuukausipalkka 1154,41 - 1345,78 euroa, 3 viikon jaksotyöaika.


Hautausmaiden kausityöntekijä

Hautausmaiden kausityöntekijäksi otetaan enintään 6 - 7 kuukauden pituiseen työsuhteeseen henkilö, jolla on riittävä hautausmaatyöhön soveltuva työkokemus tai soveltuva ammattitutkinto.

Hautausmaiden kausityöntekijän tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 201 - 303 mukaisesti (kuukausipalkka 1547,16 - 1850,47 euroa), 3 viikon jaksotyöaika.

Kausityöntekijän tehtäviin vaaditaan puutarha-, maatalousalan tai kiinteistönhuollon ammattitutkinto tai vähintään neljän kuukauden työkokemus em. toimialoilta. Lisäksi vaatimuksena on yhteistyökykyisyys ja työhön soveltuva terveydentila.

Hautausmaalla työskennellään pääsääntöisesti ma - pe 7.00-15.15 välisenä aikana. Tehtäviin voi kuulua hauta- ja puistoalueiden hoidon, kunnossapidon ja rakentamisen lisäksi myös kappelin vahtimestaritehtäviä. Tarvittaessa työskennellään myös lauantaisin.


Erityisammattimies

Hautaustoimen kausiluontoiseen erityisammattimiehen tehtävään otetaan työntekijä enintään 6 - 7 kuukauden pituiseen työsuhteeseen. Työ sisältää erityistä ammatillista osaamista vaativia erikoisammattitehtäviä.

Hakijalta edellytetään 18 vuoden ikää ja vähintään Be-ajokorttia. Puutarhatyökoneiden käyttökokemus lasketaan eduksi. Työhön kuuluu mm. kiinteistöjen, hautausmaiden ja hautojen hoito- ja kunnossapitotehtäviä sekä tarvittaessa myös hautojen kaivuu- ja peittotyötä. Tehtäviin kuuluu myös kappelin vahtimestaritehtäviä. Tarvittaessa työskennellään myös lauantaisin.

Tehtävään vaaditaan puutarha-alan ammattitutkinto, muu tehtäviin soveltuva ammattitutkinto tai riittävä käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus.
Tehtävän palkkaus KirVESTES:n mukaan tehtäväkohtaisesti on vaativuusryhmissä 401 - 402 (kuukausipalkka 1911,09 - 1983,15 euroa), 3 viikon jaksotyöaika.