(Poistunut julkaisusta)

Hautatoimiston toimistosihteeri
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.3.2018

Työtehtäviin kuuluvat hautaustoimeen liittyvät ajanvaraukset ja asiakaspalvelun tehtävät: asiakkaiden neuvonta, opastus ja tiedon välittäminen hautausjärjestelyjen hoitamisessa ja hautapaikka-asioissa sekä tarvittavien lupien, raporttien ja hautakirjanpidon hoitaminen ja yhteydenpito yhteistyötahoihin.

Toimistosihteerin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva toisen asteen koulutus (ammattiopisto) tai AMK-tutkinto sekä suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää parempi suullinen ja kirjallinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään. Viran menestyksellisessä hoidossa apuna on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja käyttää ja omaksua tarvittavia atk-ohjelmistoja.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka 1.4.2018 on 2 083,56 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen.Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 20.9.2018. Työntekijän tulee kuitenkin aloittaa työt ensin työsuhteisena kesän 2018 aikana.

Hakuaika päättyy 11.5.2018. Tehtävää voi hakea sähköisesti osoitteessa http://evl.fi/rekry tai Oikotie-palvelussa, https://tyopaikat.oikotie.fi/. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8.00-15.45) viimeistään 11.5. klo 15.45.

Lisätietoja virasta antaa hautatoimiston hoitaja Mia Wikström, p. 040 341 7253 tai mia.wikstrom@evl.fi.