(Poistunut julkaisusta)

Haussa johdonmukainen ja kylmäkiskoinen Rautateiden sähkörakentamisen projektipäällikkö
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2018

Rautateiden sähkörakentamisen projektipäällikkö, ylitarkastaja

Organisaation esittely

Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.
Tärkeä tavoitteemme on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Teemme valintamme yhteiskunnan hyväksi, kestävää liikennettä ja liikkumista unohtamatta. Autamme myös uusia palveluita syntymään tarjoamalla tietovarastojamme avoimena datana eri toimijoiden käyttöön.
Tavoitteenamme on olla valtion paras työpaikka. Toimipisteitä meillä on Helsingin Pasilassa, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa. Työllistämme noin 620 vakinaista asiantuntijaa ja välillisesti hankkeidemme kautta jopa 12 000 henkilöä.
Lisätietoa toiminnastamme saat verkkosivuiltamme: www.liikennevirasto.fi

Liikennevirasto on 1.1.2019 alkaen Väylä.
Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä maankäytön yhteensovittamisesta.

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Tehtävän kuvaus

Väylänpito toimialan Radan parantaminen -yksikkö hakee rautateiden sähkörakentamisen projektipäällikköä, ylitarkastajan virkaan. Osa tehtävistä toteutetaan liikenneviraston muiden toimialojen organisaatioyksiköissä, mutta henkilön sijoituspaikka on Radan parantaminen yksikössä.

Tehtävään kuuluu rautateiden sähköradan ja vahvavirtajärjestelmien peruskorjausurakoiden sekä uudishankkeiden suunnitteluttaminen ja teettäminen, urakoihin kuuluvien hankintojen valmistelu ja sopimuksenmukaiset toimenpiteet. Lisäksi tehtävään kuuluu osaamistasosta riippuen radanpitoon liittyviä kehittämistehtäviä sekä toimimista asiantuntijana erilaisissa työryhmissä. Toimit tehtävissä sekä itsenäisesti, että osana isompaa projektiorganisaatiota.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme rautateiden rakentamiseen soveltuvaa osaamista, ja mielellään diplomi-insinöörin tai insinöörin koulutusta. Voit olla myös teknikkokoulutustaustainen, joka omaa pitkän alan kokemuksen ja osaamisen. Odotamme lisäksi kokemusta rautateiden sähköjärjestelmiin (syöttöasemat, ratajohto ja sähköradan kaukokäyttö) liittyvistä tehtävistä.

Arvostamme tehtävässä tarvittavaa hyvää yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, projektipäällikkö-osaamista sekä matkustusvalmiutta. Projektit ovat usein monivuotisia, joten pitkäjänteisyys kuuluu myös ominaisuuksiisi. Arvostamme osaamista ja kokemusta hankinta- ja sopimusasioissa sekä itsenäistä päätöksentekokykyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.1.2019 16:00
ID: 31-256-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Maria Torttila
Yksikön päällikkö
029 534 3836
maria.torttila@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

LIVI/7080/01.01.01/2018

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Projektchef för elbyggnation på järnvägar, överinspektör

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

Trafikverket heter Trafikledsverket från och med 1.1.2019.
Trafikledsverket ansvarar för statens väg- och järnvägsnät, farlederna och deras utveckling samt för samordningen av markanvändning.

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Banförbättringsenheten vid verksamhetsområdet Trafikledshållning söker en projektchef för elbyggnation på järnvägar, till tjänsten som överinspektör. Vissa uppgifter genomförs inom enheter som hör till Trafikverkets övriga verksamhetsområden, men personen placeras i enheten Banförbättringar.

Till uppgifterna hör att beställa planering och genomförande av entreprenaderna för grundlig förbättring av den elektrifierade järnvägen och systemen för starkström samt för nya projekt, att förbereda upphandlingar i anknytning till entreprenaderna samt att vidta de avtalsenliga åtgärderna. Utvecklingsuppgifter inom banhållningen och expertuppgifter i olika arbetsgrupper ingår också i arbetet, beroende på kompetensnivån. Den som väljs kommer att verka både självständigt och som en del av en större projektorganisation.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att den sökande har färdigheter som lämpar sig för järnvägsbyggen och gärna diplomingenjörs- eller ingenjörsutbildning. Du kan också ha teknikerutbildning och ha lång erfarenhet och kännedom om branschen. Vi förväntar oss att du har erfarenhet av uppgifter i anknytning till elektriska system på järnvägar (matarstationer, kontaktledningen och fjärranvändning av elektrifierade järnvägar).

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, förmåga att ta initiativ, förmåga att fungera som projektchef samt beredskap att resa. Projekten är ofta mångåriga och därför behövs också långsiktighet. Vi värdesätter också kännedom om upphandlings- och avtalsärenden samt förmåga att fatta självständiga beslut.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.3.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 20.1.2019 16:00
Referensnummer: 31-256-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet vill vi bara ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kulturförmån
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Maria Torttila
Enhetschef
029 534 3836
maria.torttila@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

LIVI/7080/01.01.01/2018

http://www.liikennevirasto.fi