(Poistunut julkaisusta)

Haukiputaan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Haukiputaan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalla 1.4.2020-30.9.2020.

On mahdollista, että viran hoito jatkuu edelleen viransijaisuuden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Teologisena asiantuntijana toimiminen on nuoriso- ja rippikoulutyössä.
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

Kelpoisuusvaatimukset
Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2, 5 ja 8).
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa koeaikaa.

Palkkaus
KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Lisätiedot: kirkkoherra Jaakko Tuisku, p. 044 788 1316 sekä vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 10.3.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.
Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun.
HUOM! Liitä sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaote.

Organisaation kuvaus
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
Haukiputaan seurakunta on vireä noin 16 000 jäsenen kasvuseurakunta. Seurakunnan palveluksessa on 27 työntekijää. Haukiputaalla on hyvät palvelut ja kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.