(Poistunut julkaisusta)

Harjun seurakunnan kirkkoherra
Harjun seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.5.2018

Harjun seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunnossaan (17.5.2018 § 49) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa: ”Harju on noin 31 000 jäsenen kaupunkiseurakunta Tampereen seurakuntayhtymässä. Seurakunnan alueelle on rakenteilla ja suunnitteilla uusia asutusalueita kuten Niemenranta, Santalahti ja Hiedanranta. Lisäksi on merkittävää täydennysrakentamista vanhemmissa lähiöissä ja asumisalueilla. Harjun seurakunnalla on kolme lähikirkkoa Pispala, Tesoma ja Lielahti, joista jokaisella on oma profiilinsa, sillä tavoite on, että jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämä on merkityksellisessä vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa, missä toimitaan. Toimintaympäristön muutos on voimakasta. Harjun seurakunnassa, kuten muissakin Tampereen seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä, on rakennemuutosvuosien jälkeen tietoisesti ja rohkeasti kehitetty jäsen- ja tarvelähtöistä, moniammatillista työalarajojen ylittävää valmentavaa toimintatapaa. Hakijalta edellytetään tai katsotaan eduksi, kirkon ja seurakuntatyön monipuolista tuntemusta ja kokemusta, hallinnollista osaamista, henkilöjohtamistaitoja, sitoutumista ja intoa toimintaympäristön tuntemiseen ja verkostoyhteistyöhön, sekä muutosjohtajuutta.
Seurakuntayhtymässä on yhteisiä tehtäviä mm. kehityspalvelut ja seurakuntayhtymän johtoryhmä, jonka jäseniä ovat myös kirkkoherrat. Seurakuntayhtymän tuki ja yhteistyö Tampereen seurakuntien kesken vaatii sitoutumista yhteiseen työhön. Vaatii paljon, mutta antaa samalla erinomaisen tuen viranhoidolle.”

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antaa lisätietoja Harjun seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Rusi, puh. 045 8425365 riittaliisarusi@gmail.com ja kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen, puh. 050 3302077, velipekka.jarvinen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 15.8.2018. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.