Harjoittelijoita Young Professionals -ohjelmaan
Suomen Pankki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 26.4.2021

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta tarjoavat korkeatasoisen Young Professionals -ohjelman vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille tai jo muutaman vuoden työelämässä olleille digitalisaatiosta, finanssimarkkinoista ja rahoituksesta kiinnostuneille tulevaisuuden huippuammattilaisille. Ohjelman aikana kierrät kuuden kuukauden jaksoissa kolmessa eri tehtävässä ja tutustut niiden tehtäväkenttään käytännön työn kautta. Työskentelet asiantuntijoidemme kanssa ja saat mahdollisuuden luoda tärkeitä verkostoja. 

Haemme Young Professionals -ohjelmaan yhdeksää tulevaa huippuammattilaista seuraaville tehtäväalueille, joista voit valita itsellesi sopivimman ja jonka tehtävissä tulet työskentelemään. Osoita hakemuksessasi kiinnostuksesi vain yhtä tehtäväaluetta kohtaan.

Ekonomisteja ja muita talousosaajia pankkivalvonnan, markkinaoperaatioiden, maksujärjestelmien, rahapolitiikan ja tutkimuksen sekä kansainvälisen toimiston tehtäviin

Tällä tehtäväalueella tehtävät ovat monipuolisia talouden ja rahoitusmarkkinoiden analyysiin, seurantaan ja toimintaan liittyviä tehtäviä operatiivisista töistä syvälliseen analyysiin asti.

 • Pankkivalvonnan tehtävissä osallistut pankkitoiminnan riskialueiden valvontaan. Osallistut mm. valvottavien riskiprofiilien ja riskienhallinnan analyysityöhön sekä erilaisten analyysi- ja visualisointi-IT-ratkaisujen kehittämiseen. Olet mukana Finanssivalvonnan ohjeiden ja määräysten laatimisessa. 
 • Kansainvälisissä tehtävissä osallistut IMF-tiimin toimintaan hoitaen mm. dokumenttien jakelua ja kantojen koordinointia Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken IMF:n johtokunnan kokouksia varten. Osallistut kokousvalmisteluihin ja tausta-analyysien kirjoittamiseen kansainvälisistä talouspoliittisista aiheista.
 • Maksujärjestelmien tehtävissä perehdyt rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriin sekä BISin ja EKP:n yleisvalvontaperiaatteisiin. Sovellat yleisvalvontaperiaatteita yhdessä tiimin kanssa ja osallistut yleisvalvonnan arvion laadintaan.
 • Markkinaoperaatioissa tehtäviisi kuuluvat salkunhoito, eurojärjestelmän osto-ohjelmissa hyväksyttyjen arvopapereiden ja liikkeeseenlaskijoiden arviointi sekä luottoriskiarvioinnin kehittäminen. Markkina-analyytikkona tehtäviisi kuuluvat korko-, valuutta-, osake- ja hyödykemarkkinoiden seuranta sekä eurojärjestelmän luotto-operaatioiden toteutus.
 • Rahapolitiikan ja tutkimuksen tehtävän ytimen muodostaa Suomen talouden seuranta- ja analyysitehtävät, ml.  selvitysprojektin tekeminen esimerkiksi inflaatioon, tuottavuuskasvuun, työmarkkinoihin tai julkiseen talouteen liittyen. Tehtävät voivat koskea myös kansainvälistä taloutta ja rahapolitiikkaa. 

Sinulla on

 • ylempi akateeminen loppututkinto esimerkiksi KTM, VTM (esim. taloustiede), FM (esim. tilastotiede) tai DI (esim. rahoitus/laskenta/tuotantotalous) 
 • mielenkiintoa rahoitusta ja rahoitusmarkkinoita kohtaan
 • intoa kansainvälistä yhteistyötä kohtaan sekä erinomainen englannin kielen taito
 • rahapolitiikan ja tutkimuksen tehtävissä etusi on makrotaloustieteen ja/tai ekonometrian tuntemus sekä kiinnostus Suomen talouteen ja makrotaloudellisiin kysymyksiin
 • tehokkaat ja monipuoliset data-analytiikkataidot katsotaan eduksi.


Digitalisaation ja datatieteen osaajia markkinavalvonnan, rahoitusvakauden ja tilastojen, tietohallinnon, sisällönhallinnan sekä digitalisaatio- ja analyysitehtäviin

Tällä tehtäväalueella tehdään Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan omaan digitalisaatiokehitykseen liittyviä tehtäviä.

 • Markkinavalvonnassa sekä Digitalisaatio ja analyysi -osastolla pääset kehittämään riskiarvio- ja analyysityökaluja sekä tarkastuksiin liittyviä datatyökaluja. Työskentelet tekoälyn ja robotiikan kehittämisen parissa. Lisäksi raportoinnin valvonta ja avustavat tehtävät muussa valvonnassa kuuluvat tehtäviisi. Työskentelet mahdollisesti myös muissa Regtech (Regulatory technology) ja Suptech (Supervisory technology) hankkeissa eli finanssisektorin sääntelyä ja valvontaa tukevissa tekniikkahankkeissa.
 • Rahoitusvakaus- ja tilasto-osastolla pääset tekemään töitä suurten data-aineistojen kanssa ja kehittämään rahoitusvakauden analyysia yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtävät muodostuvat tilastoinnin ja tilastojen käytettävyyden kehittämisestä sekä osallistumisesta rahoitusmarkkinoiden analyysin kehittämiseen. Työ voi myös sisältää tilastojen laadintaan ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä.
 • Sisällönhallinnan tehtävissä suunnittelet ja osallistut raportoinnin automatisointiin. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen järjestelmämigraation toteutukseen ja järjestelmän testaamiseen.
 • Tietohallinnon tehtävissä osallistut Power BI -raportoinnin ja automatisoitujen dataprosessien kehittämiseen. 

Sinulla on

 • tietotekniikkapainotteinen ylempi korkeakoulututkinto esim. DI, FM, KTM, VTM tai ylempi AMK
 • osaamista data-analyysista, teknologioiden ja uusien työkalujen hyödyntämisestä
 • ymmärrystä digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista finanssimarkkinoilla
 • tietoa järjestelmäkehityksestä ja -migraatioista
 • BI-välineiden, R ja/tai Pythonin käyttökokemusta ja käytännön ymmärrystä koodaamisesta.

Rahoitusvakauden ja tilastojen tehtävissä toivomme osaamista analyysijärjestelmien kehittämisestä sekä mahdollista kokemusta relaatiotietokannoista ja SQL:sta.


Juridiikan osaajia markkinavalvonnan, rahoitusvakauden ja lakiasianyksikön tehtäviin

Tällä tehtäväalueella tehdään rahoitusmarkkinoiden juridiikkaan liittyviä tehtäviä. 

 • Markkinavalvonnassa toimit esitetarkastuksiin ja muihin markkinatransaktioihin liittyvissä tehtävissä. Olet mukana mm. rahastojen ja sijoituspalveluyritysten sääntömuutos-, rekisteröinti- ja toimilupahakemusasioissa, ja tulkitset rahoitusmarkkinalainsäädäntöä. Myös erilaisiin sääntelyhankkeisiin osallistuminen kuuluu tehtäviisi.
 • Rahoitusvakauden alueella työskentelet tilastolainsäädännön, rahoitusvakauspolitiikan kehittämisen sekä pankki- ja rahoitusmarkkinalainsäädäntöön liittyvien kysymysten parissa.
 • Lakiasiainyksikössä teet töitä rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön ja myös EU-lainsäädännön parissa. Pääset myös tutustumaan eurojärjestelmän ja keskuspankkitoiminnan juridiseen puoleen.

Sinulla on

 • ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, mahdollisesti myös taloustieteen opintoja
 • hyvät perustiedot rahoitusmarkkinoista ja niiden juridiikasta
 • kiinnostusta ja mahdollisesti myös kokemusta rahoitusmarkkinoiden analysointiin ja sääntelyyn liittyvistä tehtävistä sekä sopimuksista ja hallinnosta.

Katsomme eduksi luottolaitos- ja arvopaperimarkkinalainsäädännön sekä rahoitusmarkkinoita koskevan EU-lainsäädännön tuntemuksen.


Kaikille tehtäväalueille yhteiset hakukriteerit

 • Olet innostunut, sinulla on aktiivinen työskentelyote ja tartut toimeen kuin toimeen.
 • Työyhteisötaitosi ovat hyvät, ja ilmaiset itseäsi sujuvasti niin suullisesti kuin kirjallisesti sekä suomeksi että englanniksi. Muu kielitaito on eduksi.
 • Sinulla on hyvät IT-taidot.
 • Olet kiinnostunut keskuspankin ja valvojan toiminnasta.
 • Olet valmis sitoutumaan ohjelmaan alusta loppuun asti.

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä eurojärjestelmän ytimessä sekä perehtyä keskuspankin sekä finanssivalvojan ydintoimintoihin. Pääset osaksi kannustavaa työyhteisöä, ja sinulla on mahdollisuus soveltaa ja kehittää omaa osaamistasi. Meille henkilöstön hyvinvointi on tärkeää, ja vapaa-ajan toimintamme on aktiivista. Voit olla mukana kerhotoiminnassa tai urheiluseuran aktiviteeteissa, myös vapaa-ajan tilamme on käytettävissäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Virkasuhde on määräaikainen 1.9.2021–28.2.2023. Tehtävän palkka on 3 500 euroa/kk, johon lisätään ravinto- ja m="https://www.suomenpankki.fi/fi/" target="_blank">Suomen Pankki

Finanssivalvonta

Käy myös katsomassa, mitä vuosien 2018–2020 Young Professionals -harjoitteluohjelmaan osallistuneet kertovat kokemuksistaan. Voit myös tutustua heidän kirjoittamiinsa blogeihin.

 #ypohjelma #vakaamutteivakava @SuomenPankki @FIN_FSA
 
Suomen Pankki on Suomen kansallinen keskuspankki ja eurojärjestelmän jäsen. Rakennamme taloudellista vakautta. Olemme yhteiskunnallisesti merkityksellisiä, monipuolisia ja haastavia työtehtäviä tarjoava vakaa ja vastuullinen työnantaja. Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja hyvään johtamiseen. Kansainvälinen yhteistyö on arkipäiväämme. Meille henkilöstömme hyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat tärkeitä. Arvostamme toinen toisiamme ja meillä on hyvä työilmapiiri. Päätoimipisteemme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa.

Finanssivalvonta työllistää noin 230 rahoitus- ja vakuutusalan asiantuntijaa. Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Toimimme Suomen Pankin yhteydessä, mutta olemme päätöksenteossamme itsenäisiä. Toimipisteemme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1448759
 • Tehtäväalue: Julkishallinto ja järjestöt, Pankki ja rahoitus
 • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuaika päättyy: 16.5.2021
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Yhteyshenkilö: Anna-Kaisa Riekkola (anna-kaisa.riekkola (a) bof.fi)
 • Sijainti: Helsinki