(Poistunut julkaisusta)

Harjoittelija, luonnon monimuotoisuuden teemavuosi, Villa Elfvik
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.1.2020

Vuotta 2020 vietetään Espoossa luonnon monimuotoisuuden teemavuotena. Espoon ympäristökeskuksessa on avoinna kaksi harjoittelijan paikkaa teemavuoteen liittyen. Harjoittelijat myös tekevät yhteistyötä.

Villa Elfvikin luontotaloon etsitään harjoittelijaa, joka toteuttaa teemavuoden suunnitelmia luontotalossa. Työ pitää sisällään:

1. Luonnon monimuotoisuuden teemapäivä Villa Elfvikissä 17.5.2019:
Harjoittelijan tehtävänä on kantaa päävastuu päivän toteuttamisesta: esim. yhteydenpito tapahtuman toteuttajiin, viestintä ja markkinointi, tarvittavien materiaalien tekeminen jne.

2. Näyttelyn tekeminen luonnonmonimuotoisuudesta:
Näyttelyssä korostuu se, mitä jokainen voi tehdä omassa lähiympäristössään luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalon vaihtuvan näyttelynä 24.6.- 16.8.2020.

3. Muut tapahtumat ja tilaisuudet Villa Elfvikissä luonnon monimuotoisuuteen liittyen, ohjelma tarkentuu myöhemmin.

4. Vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa:
Luonnon monimuotoisuuteen liittyvien postauksien tekeminen Villa Elfvikin Instagram- ja ympäristökeskuksen Facebook-tileille.

5. Välkkeen seminaari luonnon monimuotoisuudesta:
Välkkeen seminaari järjestetään syksyllä 2020 yhteistyössä ryhmässä olevien organisaatioiden kesken. Sinä aikana, kun harjoittelija on töissä, myös hän valmistelee tätä seminaaria.

6. Osallistuminen luontotalon yleiseen asiakaspalveluun ja talon ylläpidollisiin töihin.


Työpaikan nimi: Villa Elfvikin luontotalo
Työaika: 1.4.-31.7.2020 kokoaikainen, viikkotyöaika 36 h 45 min, 1.8.-30.9.2020 50 % työaika.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Vähintään 20 vuoden ikä ja luonnontieteelliset opinnot 2-3 vuotta ja opintojen tai kokemuksen kautta saavutettu osaaminen siihen, että voi koota näyttelyn ja viestiä luonnonmonimuotoisuudesta.

Tehtävässä edellytetään:
- hyvää suomen kielen taitoa
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- järjestelykykyä
- kokemusta tapahtumien järjestämisestä
- sosiaalisen median osaamista

Arvostamme:
- asiakaspalveluhenkisyyttä
- kokemusta visuaalisen materiaalin taittamisesta

Ympäristökeskus on noin 30 asiantuntijan monialainen työyhteisö, jonka tehtäviin kuuluu sekä viranomais- että kehittämistehtäviä ympäristövalvonnassa, ympäristön- ja luonnonsuojelussa, maankäytössä, ilmansuojelussa, ilmastotyössä, ympäristökasvatuksessa ja -viestinnässä. Keskus on osa Espoon teknistä ja ympäristötoimea, jossa teemme tiivistä yhteistyötä mm. kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Lisäksi toimimme useissa yhteistyöryhmissä ja -hankkeissa.”