(Poistunut julkaisusta)

Harjoittelija hankehallinnan avustaviin tehtäviin
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.7.2020

Viran/tehtävän kuvaus

Hankkeet toimiala hakee hankehallintaosastolle hyvän projektiotteen omaavaa harjoittelijaa työskentelemään innostuneeseen ja mukavaan porukkaan, jossa edistetään erilaisten rakentamishankkeiden hallintaa tukevia kokonaisuuksia kuten hankkeiden kustannushallintaa, tiedonhallinta ja laadunhallintaa. Väyläviraston Hankkeet -toimiala vastaa valtion tie,- rata- ja vesiväyliin liittyvistä rakennushankkeiden toteuttamisesta.

Harjoittelijan työkokonaisuus kootaan seuraavilta osa-alueita ja määritellään tarkemmin harjoittelijan osaamisen ja suuntautumisen perusteella:

  • Osallistuminen käynnissä olevien tietojärjestelmien kehittämisprojektien (Ihku ja projektiVelho) käyttöönottoihin kuten aineistojen ja järjestelmien testaaminen, raportointi projektiryhmälle sekä parannusehdotusten tekeminen ja palautteen antaminen
  • Osallistuminen laadunhallinnan kehittämisen kuten palautteiden koostamisessa ja raportoinnissa avustaminen
  • Infrahankkeiden talouden hoidon avustaminen
  • Muut kehittämistehtäviin liittyvät tehtävät

Tehtävät määritellään tarkemmin harjoittelijan osaamisen ja suuntautumisen perusteella.

Tarjoamme hyvän ja huumorintajuisen hankehallinnan osastolaisten tuen ja näköalapaikan Suomen infra-alan ytimeen.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme 3-4 vuoden yliopisto tai korkeakouluopintoja ensisijaisesti rakentamistekniikan, rakennetun ympäristön tai kaupalliselta alalta, sujuvaa tietojärjestelmien käyttötaitoja ja kykyä oma-aloitteisuuteen. Innovatiivinen ja tekevä ote sekä kyky pitkäjänteiseen työhön ovat tärkeitä ominaisuuksia tässä työssä menestymiseen. Osaamista infra-alasta tai tiedonhallinnasta katsotaan eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy opiskelijan vuosikurssin ja aiemman alan työkokemuksen perusteella.

Edut

- Joustava työaika
- etätyömahdollisuus
- työmatkaetu
- työnantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

VÄYLÄ/7958/01.01.01/2019


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521
Helsinki
Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.